Allt om psyket

Stora boken om psykologiBoknytt
Stora boken om psykologi
6 skribenter
Lind & Co

Allt om psyket

Liksom föregångaren ”Stora boken om filosofi” har denna likaledes 350 sidor långa bok om psykologi samma vackra omfång, layout och tuffa, färggranna insidespresentationer – av psykologins historia och nutid, om dåtida och nutida psykologer, samt om alla teorier om psyket som florerat alltefter forskning och tidsanda.

”Stora boken om psykologi” är även den en välmatad soffbordsbok att läsa för allmänbildning, bläddra i och slå upp i. Fyra av de sex författarna är kvinnor: Catherine Collin, Voula Grand, Merrin Lazyan Joannah Ginsburg. Männen är Nigel Benson och Marcus Weeks.

Utforskningen av psyket var förr spekulativt filosofisk, sammanfattar boken. Det var först med de biologiskalandvinningarna i slutet av 1800-talet som ”en genuint vetenskaplig analys av våra mentala processer blev möjlig – och ledde till att psykologin framträdde som ett eget forskningsområde.”

Det överraskade mig att så mycket av materialistisk grundsyn fanns med från början. Det ”själsliga” kan enligt olika utsagor i boken vara kroppsligt, fysiskt, biologiskt, genetiskt, givet, ärvt, medfött, nedärvt, biokemiskt, medicinskt, hjärnmässigt, neurologiskt, fysiologiskt, evolutionärt, materiellt, instinktivt, driftsmässigt, ”beteendetendensigt”, ursprungligt, elektrokemiskt, fysikalisk-kemiskt, genetiskt disponibelt, psykofysiskt.

Men även om det förekommer evolutionära resonemang här och där finns bara en verklig evolutionspsykolog presenterad; Steven Pinker. Och som psykologin i början måste lägga till biologi måste de idag lägga till den nya och revolutionerande evolutionspsykologin för att bli trovärdig.

Man skriver i olika avsnitt om filosofins rötter; behaviorism, psykoterapi, kognitiv psykologi, socialpsykologi, utvecklingspsykologi, differentiell psykologi. Men det saknas ett avsnitt om evolutionspsykologin, som bidrar med de evolutionära rötterna till alla mänskliga beteenden.

Har man inte det perspektivet med blir psykologin som en koloss på lerfötter. Då kan man tro på sådana dumheter som Freuds dödsinstinkt. Hur i herrans namn skulle evolutionen ha kunnat frambringa något så kontraproduktivt?

Evolutionen syftar till individen-gruppen-genernas överlevnad och fortlevnad så arten och livet fortgår. Denna allmänna livsinstinkt är basen för alla mänskliga beteenden, själviska som osjälviska. Det måste vara med i en modern bok om psykologi.

I grunden är allt mänskligt beteende evolutionärt ”själviskt” i betydelsen att vilja sprida generna vidare. Men vi som människor lever inte på det genetiska omedvetna planet, vi lever på det psykologiska medvetna planet.

Och där kan vi vara osjälviska via evolutionärt givna mentala mekanismer som spegelneuroner, släktskapsaltruism, reciprokaltruism, empati, gruppidentifikation, samt känsla för moral, rättvisa och jämlikhet.

Hans Norebrink

PS De presenterade författarna är alla västerlänningar från födsel eller inflyttning till Europa och Angloamerika (USA-Kanada). Många europeiska psykologer har gjort karriär i USA. Överraskande många psykologer har judisk bakgrund.

Läs mer: Bokparet,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Bokus

Köp boken hos Adlibris

Advertisements