Klimatet: Fiaskot i Doha

De FN-ledda klimatförhandlingarna i Doha, Qatar, slutade i en katastrofför klimatet och därmed i första hand för de fattigaste länderna. Det togs varken beslut om tillräckliga utsläppsminskningar eller tillräcklig klimatfinansiering. De tillresta ministrarna kunde visserligen enas om en ny åtagandeperiod för Kyotoprotokollet, men med få deltagande länder och låga mål räcker det inte långt.

Meena Raman från SAM – Friends of the Earth Malaysia, på plats i Doha och intervjuad i Real World Radio, menade att samtalen inte tagit några steg framåt vare sig när det gäller Kyotoprotokollet eller genom att bidra till Green Climate Fund. Meena menade att det skapar frustration inom det civila samhället och inom ideella organisationer.

Kyotoprotokollet är ett juridiskt bindande avtal som undertecknades 1997 vid FN: s konferens om klimatförändringar som hölls i Kyoto i Japan. Enligt det protokoll industriländerna var överens om då skulle de minska sina sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 5,2% jämfört med 1990 års nivåer. Denna COP i Doha, kommer att avgöra om länderna binder upp sig för en andra åtagandeperiod, under 2013 – 2017, eller om de kommer att låta protokollet dö.

Meena säger att trots sina löften, har de redan utvecklade länderna (i-länderna) inte bidragit till Green Climate Fund. För att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till effekterna av klimatförändringarna, såsom torka, översvämningar och extrema klimathändelser, är detta av stor betydelse. Samtidigt så betonar han vikten av att utvecklingsländerna drar sitt strå till stacken för att  mildra klimatförändringarna , dvs att minska sina egna nivåer av utsläpp av växthusgaser.

Jordens vänner-aktivisten sade också att de utvecklade länderna lovat vid COP 16 i Cancún för 2 år sedan att skapa en process för att minimera internationell skada pga av klimatförändringar. Denna process skulle hjälpa små öar eller mycket fattiga afrikanska länder att återhämta sig från skador skapade av extrema klimatförhållanden.

Slutligen sade Meena att det civila samhället och ideella organisationer sätter press på ministrarna i utvecklingsländerna i Doha för att undvika ett svagt resultat från samtalen. Hon uppmanade det civila samhället att göra detsamma i sina huvudstäder: sätta press på presidenter och ministrar så att de ser att det civila samhället är aktivt och så att ledarna inte faller för trycket från de utvecklade länderna

Medan den globala uppvärmningen ökar och extrema väderhändelser allt oftare drabbar människor i både nord och syd ökar gapet mellan klimatpolitiken och de utsläppsminskningar som vetenskapen anser behövs.

– Det är bedrövligt att klimatmötet i Doha inte kom längre. Varken utsläppsminskningar eller finansiering till dem som drabbas är i närheten av nödvändiga nivåer, säger Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Blockeringarna har varit många och i princip inga länder har kommit med högre ambitioner eller mer klimatfinansiering än vad vi kände till inför klimattoppmötet.

– Mest anmärkningsvärt och snudd på stötande är att EU inte har höjt sina ambitioner sedan energiöverenskommelsen 2008, säger Jacob Risberg klimatpolitisk handläggare på Svenska kyrkan. Sedan dess har det kommit en rad rapporter som bekräftar de värsta farhågorna i FN:s klimatpanels, IPCC, klimatrapport från 2007 men politikerna verkar inte förstå allvaret i det hela, fortsätter Jacob Risberg.

Delegaterna kommer nu åka hem med en urvattnad text som inte hjälper till att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Texten innehåller inte heller några löften om att klimatfinansieringen de kommande åren ens kommer nå upp till nivån som gällde under den så kallade snabbstartsperioden 2010-2012.

Under samma vecka som klimatförhandlingarna pågått drabbades Filippinerna av en fruktansvärd tyfon som dödade över 500 personer och där flera hundra fortfarande saknas. Extrema väderslag kommer bli vanligare ju varmare temperaturen blir, och redan nu drabbas miljontals människor av klimatförändringarna.

– Vi måste ställa om våra samhällen nu, och vi måste förse de mest utsatta länderna med finansiering för att kunna anpassa sig till det nya klimatet säger Jacob Risberg.

– Det är tragiskt belysande att Obama ber om 60 miljarder dollar för att åtgärda skadorna efter stormen Sandy, och i klimatförhandlingarna kan de rika länderna knappt få ihop 10 miljarder till samtliga utvecklingsländer, säger Petter Lydén.

Svensson/MJV/Svenska Kyrkans Int. Arb.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Klimatet: Fiaskot i Doha”

Kommentarer inaktiverade.