Kosmopolitisk demokrati

Den omstridda globaliseringenBoknytt
Den omstridda globaliseringen
Held & McGrew
Daidalos

Kosmopolitisk demokrati

Jättebra! Äntligen en KORT debattbok om globaliseringen (165 sidor). Som dessutom objektivt redogör för de många olika uppfattningar, värderingar och faktaanvändande som finns bland ”globalister” och ”skeptiker”. Hur ska vi vanliga dödliga förstå om experterna är oense kan man undra. Men författarna väver samman en syntes av alla åsikter – ”transformationism”. Och kommer dessutom med förslag på en ”kosmopolitisk social demokrati”. Så i slutändan känns det hoppfullt och lustfyllt. Kanske det ändå går att demokratisera världen? Ska ni läsa EN bok om globalisering – Läs denna!

Hans Norebrink

Läs mer: Google,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements