Den obefintliga massinvandringen del 2

Del 3 av 4 i serien Invandringen till Sverige

Tidigare har vi sett hur huvuddelen av invandringen till Sverige kommer från närliggande länder, geografiskt och/eller kulturellt och att en femtedel av invandraran till Sverige är svenska medborgare.  Någon massinvandring finns det inga spår av.

Sverige har också en stor utvandring. Det innebär att nettoinvandringen inte är lika stor som invandringen, utan betydligt mindre.

År med störst invandring (brutto) sen 1851 (år, antal invandrare)

2009, 102 280
2008, 101 171
2007, 99 485
2010, 98 801
2011, 96 467
2006, 95 750
1994, 83 598
1970, 77 326
1989, 65 886
2005, 65 229
1969, 64 503
2002, 64 087
2003, 63 795
2004, 62 028
1993, 61 872
2001, 60 795
1990, 60 048

Helt klart är att invandringen under 2000-talet varit större än tidigare. Endast åren i början av 1990-talet och kring år 1970 kan visa upp invandringssiffror som liknar de som gällt under 2000-talet. Men nån massinvandring (1% av antalet människor som lever i Sverige) handlar det in om. Speciellt inte med tanke på att en stor del av invandringen på 2000-talet handlar om svenska medborgare. Samtidigt är dessutom utvandringen stor under hela 2000-talet.

År med störst utvandring (brutto) sen 1851 (år, antal invandrare)

2011, 51 179
1887, 50 786
1888, 50 323
1882, 50 178
2010, 48 853
1881, 45 992
2007, 45 418
2008, 45 294
1892, 45 504
2006, 44 908
1891, 42 776
1880, 42 109
1972, 41 579
1893, 40 869
1973, 40 342

Utvandringen till USA på 1800-talet dominerar förstås bland de år som utvandringen är störst, men 2000-talet ligger inte långt efter. Den kraftiga invandringen kring 1970 följs av en kraftig utvandring åren efter på samma sätt som den stora invandringen under 2000-talet åtföljs av kraftig utvandring. Så ser det ut när invandring och utvandring i huvudsak handlar arbetskraftsmigration mellan länder. Den kraftiga invandringen på 1990-talet motsvaras inte av någon kraftig utvandring. Det beror på att det då i huvudsak handlade om flyktinginvandring.

Skillanden mellan invandring och utvandring är nettoinvandringen. På 1880-talet var det en nettoutvandring, men sen 1930-talet har Sverige haft en nettoinvandring.

År med störst invandring (netto) sen 1851 (år, invandringsöverskott)

2009, 63 040
2008, 55 877
2007, 54 067
2006, 50 842
1994, 50 937
2010, 49 948
1970, 48 673
2011, 45 288
1969, 44 143
1965, 33 609
1993, 31 998
2002, 31 078

2000-talet dominerar nettoinvandringen men inte lika eftertryckligt som bruttoinvandringen. Näst störst nettoinvandring fanns under den andra halvan av 1960-talet och ett par år i början av 1990-talet. Såväl på 2000-talet och 1960-talet var den dominerande migrationen (invandringen och utvandringen) arbetsrelaterad samt till och från närliggande länder (geografiskt och kulturellt).

Av de som invandrar är de flesta allså från närliggande länder, geografiskt kulturellt närliggande. Till dessa länder är utvandringen också större och inslaget av svenska medborgare är större både när det gäller utvandring och invandring. Av nettoinvandringen är andelen flyktingar högre än deras andel i den totala invandringen. Flyktingar stannar kvar i större utsträckning än arbetskraftsinvandrare. Allt som skulle kunna betraktas som massinvandring lyser dok med sin frånvaro. Rasisterna fantiserar helt enkelt när de påstår att det skulle finnas nån typ av massinvandring.

Siffrorna för arbetskraftsinvandring är dock sannolikt för låga. Folk som kommer hit och arbetar tillfälligt, svart eller för nåt utländskt företag finns oftast inte med i statistiken. Hur många det handlar om ska jag titta närmare på i ett annat inlägg. De flesta lämnar dock landet ganska snart efter de kommit.

Källa till alla siffror är SCB.

Läs också: Hur många invandrare finns det i Sverige?Hur många muslimer finns det i Sverige?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Den obefintliga massinvandringen – varför folk kommer till SverigeDen vanligaste invandraren, den typiske invandraren >>
Advertisements

3 Replies to “Den obefintliga massinvandringen del 2”

Kommentarer inaktiverade.