Bauman dissekerar vår tid

Zygmunt BaumanBoktips
Bauman X 3
Zygmunt Bauman
Daidalos

Bauman dissekerar vår tid

Varför vill dagens unga bli kändisar? Därför att konsumtionssamhället förvandlar människan till ännu en vara som ska konkurrera med andra om sitt marknadsvärde/människovärde. Det menar den ständigt produktive polsk-judiske sociologen Zygmunt Bauman, 85 år, i ”Konsumtionsliv”. Som presenterar konsumismen som en flyktig, indoktrinerande jag-här-nu-kultur av evig otillfredsställelse. Detta därför att konsumtion utöver basbehoven inte gör människor nämnvärt lyckligare.

Det tidigare kollektivistiska produktionssamhället har ersatts av ett individualistiskt konsumtionssamhälle, där solidaritetsbanden människor emellan slits sönder. Där medborgaren har ett värde som konsument, snarare än som människa. Det är knappast slutsatser Zygmunt Bauman är ensam om att dra, men som likväl har högsta aktualitet i dessa miljö-klimatkrisens dagar med köpstrejkande oppositionella som efterfrågar ”frivillig enkelhet”.

I ”Flytande rädsla” tar sig Bauman an den utbredda rädsla för nuet och framtiden som efterträtt den framstegsoptimism som tidigare präglade det moderna samhället. Hoppa gärna över det långa inledande kapitlet om dödsrädsla (som kanske mer speglar hans egen ålder). Bäst i denna ojämna bok är avsnitten om den kosmopolitiska nyliberala elitens ensidiga negativa globalisering och den oro denna väcker bland arbetslöshetshotade vanliga människor. En rädsla som allt mer tar sig högerpopulistiska former (se det skamliga minaretförbudet i Schweiz).

Nationalstater pressade av den gränslösa lojalitetslösa kapitalismen kan inte längre garantera (kollektiv) välfärdstrygghet, och lockar istället med hårdare tag för (individualistisk) personlig säkerhet.  Socialstaten ersätts av säkerhetsstaten. I sydligare nejder är det istället fundamentalistisk och totalitär religion som lockar med ordning i det flytande planetära kaoset. Båda hot mot demokratin som enbart, menar Bauman, kan bemötas med global demokrati via en ny allians mellan de intellektuella och Folket – ”nu med innebörden av mänskligheten som helhet”.

Liknande teman som i böckerna ovan behandlar Zygmunt Bauman också i den något äldre ”Det individualiserade samhället”, min favoritbok av de tre eftersom den behandlar den högerns principiella atomisering av samhället de så framgångsrikt bedrivit under slagordet (val)frihet under de senaste 30 åren.  Alltså själva mörkrets hjärta i borgerlighetens aggressiva attack mot allt som luktar identitets- och meningsgivande solidarisk, folklig, kollektiv och social sammanhållning. Vilket resulterat i en växande känsla av uppsplittrad vanmakt inför det trolösa globala kapitalets allmakt.

Hans Norebrink

Läs mer: Fria, AB, Maktverktyg, EX, DN, SVD,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements