Johan Ulander, Conventus och Amarant Mining

Del 3 av 10 i serien GKL och Amarant

Johan Ulander är tillsammans med Lars Guldstrand en central person i företagsgruppen kring GKL Growth Capital och Amarant Mining. Han är ägare till Conventus Ltd som vid olika tidpunkter varit ägare i Amarant och andra bolag i den aktuella företagsgruppen. På sin Linkedin-sida uppger Ulander att han är initiativtagare till Amarant Mining i Dubai, Equatorial Forest i Sverige och Alluvia Mining (Jersey) samt ägare till ovan nämnda Conventus, Dubai DMCC och Al Madina Investments Ltd (inte att förväxla med Al Madina for Finance and Investment även om namnlikheten säkert är avsiktlig i avsikt att förvilla), alla i Dubai. Han skriver vidare följande om sig själv:

In 2004, Johan moved to Dubai. At this time he represented two businesses, the first called Petrofinn Oy, which later developed into Ducom DMCC (see below) and the other, called HansaWorld, a provider of business integrated solutions. Johan Ulander started Hansa World Middle East LLC to represent Hansa World in the MENA (Middle East and North Africa). Hansa World Middle East LLC was sold in 2006.

Och som Al Madina Investments:

The existing properties have been kept under a keep and maintain status since late 2008, market conditions however seems to support a restart of the Academic City project in early 2013.

Proceeds from the sale of real estate were mainly invested in GKL Growth Capital, a private equity fund that invests in small and mid-sized, Nordic private companies aiming for international expansion with focus on the environmental and clean tech sector, and XS Platinum Ltd., a precious metal development and mining company which changed its name in August 2012 to Alluvia Mining Ltd.

Inte på något sätt kan investeringarna i GKL verifieras och GKL:s eventuella ägande i de flesta bolagen är svårt att belägga även om någon eller några av Peter Lindh, Lars Guldstrand och Fredrik Ramberg från GKL sitter i de flesta bolagens styrelser. Johan Ulanders ägande via Conventus Ltd syns dock i vissa fall i de redovisningar av ägande som finns. Däremot förekommer han inte i olika styrelser.

När Johan Ulander flyttade till Dubai hade han vad jag förstår precis lämnat fängelset i Finland där han suttit av flera olika fängelsestraff, det längsta på 7 år, för olika bedrägerier och ekobrott.

Hela företagsgruppen kring Guldstrand och Ulander är full med märkliga finansieringlösningar, interna köp och transaktioner av bolag, namnbyten, tillgångar som man inte äger tas upp i balansräkningar osv. En del finansieringsmetoder har kritiserats av Finansinspektionen i Sverige där de flesta bolagen finns och/eller är noterade:

Johan Ulander har direkt eller via bolag varit delägare i GKL de senaste åren och står för en stor del av affärsflödet kring Amarant/GKL. På sin Linkedin-sida beskrivs han som grundare och/eller ägare till bolagen Amarant Mining, Equatorial Forest, Alluvia Mining och Ducom DMCC.

Amarant Mining kan beskrivas som gruppens moderbolag när det gäller affärer inom gruv- och råvarubranschen. Equatorial Forest är ett svenskt skogsbolag med tillgångar i Demokratiska republiken Kongo där Fredrik Ramberg och Peter Lindh i somras gick in i styrelsen med avsikt att nå en notering av bolaget.

Alluvia Mining kontrollerar en rad gruvtillgångar främst i Nord- och Sydamerika som gruppen samlat på sig de senaste åren. Alluvia har under hösten marknadsfört en konvertibelemission om 150 miljoner dollar samtidigt som närstående Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd i ett annat erbjudande sålt delar av sitt aktiennehav i Alluvia.

Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd har affärskopplingar till Johan Ulander och GKL. Ulander står också som ägare till ett bolag som heter Conventus Ltd.

Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd och distributions- och handelsbolaget Ducom DMCC har båda finansierats via obligationsprodukten Contender som sålts i Sverige under 2010 och 201 med en räntenivå på 12 procent.

Totalt fyra Ltd-bolag (Contender HY1-4) har satts upp för att låna in pengar som sedan förts över till Conventus och Ducom. I erbjudandena till investerarna lämnades aktier i GKL Growth Capital som säkerhet.

Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd viktigaste tillgång var en platina-gruva i Alaska, Platinum Creek Mine. Denna har senare placerats som en tillgång i Alluvia och beskrevs så sent som i Alluvias investeringserbjudanden från i höstas som en central fyndighet för bolaget.

[…]

Delar av de försäljningsmetoder som används för att ta in kapital till sfärens bolag har dock kritiserats i skarpa ordalag av Finansinspektionen. Specifikt gäller det Nordisk Kapitalförvaltning och Contender-obligationerna. I maj i år återkallades alltså Nordisk kapitalförvaltnings tillstånd av FI.

Bolaget hette tidigare Centum Placering AB och ingick då i Centum-gruppen som delägs av GKL. Som avvecklingsbolag har bolaget bytt namn till Fiskaregatan XYZ AB.

Enligt Finansinspektionen kom en stor del av intäkterna från försäljning av Contender-obligationerna. FI kritiserade bland annat bolaget för att mörka ersättningen för försäljningen. Förutom 3 procents courtage fick bolaget en kick-back på 5 procent som kunden inte informerades om.

Finansinspektionen ansåg inte heller att kunderna fick rätt bild av risknivån på obligationerna.

”Nordisk Kapitalförvaltning har uppgett till Finansinspektionen att det anser att Contender är en produkt med låg risk. Finansinspektionens bedömning är dock att en investering i Contender är förknippat med hög risk”, skriver FI i sitt beslut och konstaterade också att:

”En avkastning på 12 procent per år är en avkastning som flerfaldigt överstiger avkastningen från en statsobligation och kan inte uppnås utan ett avsevärt risktagande.”

En annan plump i protokollet för Nordisk Kapitalförvaltning var att bolaget sålde en liknande obligationsprodukt åt bolaget HSF Securities som användes för att finansiera utköpet av Nordisk bevakningstjänst från Panaxia. Denna obligation marknadsfördes som en säker investering men långivarna riskerar nu att förlora stora summor efter konkurserna i Panaxia och Nordisk bevakningstjänst

Förutom de egna märkliga affärerna så har gruppen av bolag runt Guldstrand och Ulander alltså också varit inblandade i andra tveksamma affärer som uppenbart lett till oegentligheter och eventuella brott.

Förutom kopplingen till Sverige genom ekonomisk verksamhet har Johan Ulander koppling till Sverige också på annat sätt. Hans partner Minna Telde bor i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Lars Guldstrand och GKL Growth CapitalAuriant Mining och Michail Malyarenko >>
Advertisements