Underliga affärer i gruvbolag som hör hemma på Brittiska Jungfruöarna

Del 6 av 12 i serien Offshore leaks

De tidigare ägarna av Mineral Invest var inblandade i en mängd tveksamma och sannolikt delvis olagliga affärer i Kongo. Dessutom så hörde den ökände brottslingen Jonas Falk (tidigare Jonas Oredsson) till de större aktieägarna i bolaget. Sannolikt kom hans pengar från olagliga knarkaffärer.

Mineral Invest har sedan 2012 skaffat en ny huvudägare och investerat i USA och Canada. Denna ägare har inget direkt samband med de tidigare ägarna. Den nya huvudägaren heter Amarant Mining som äger 50 % av Mineral Invest. Amarant äger också 29,7 % av IGE Resources som också är verksamma i Kongo, 37% i Alluvia Mining och 85 % i chilenska Altos de Lipangue.

Amarant är ett bolag som enligt vissa uppgifter hör hemma i Dubai. Men moderbolaget finns enligt andra uppgifter på Brittiska Jungfruöarna (BVI, British Virgin Islands). I själva verket är det så att kontoret finns i Dubai men bolaget hör hemma i BVIEn huvudägare i Amarant är enligt viss uppgifter Lars Guldstrand som numera också sitter i styrelsen för Mineral Invest. Guldstrand är också intressent i GKL Growth Capital tillsammans med Karl-Magnus Karlsson, Peter Lindh, Roger Hassanov, Johan Ulander, Lennart Bernard och Fredrik Ramberg (som också sitter i styrelsen för Mineral Invest). Fredrik Ramberg är advokat och känd som en av den svenske kungens vänner. Han är också aktiv i andra bolag med intressen i Kongo:

Johan Ulander har direkt eller via bolag varit delägare i GKL de senaste åren och står för en stor del av affärsflödet kring Amarant/GKL. På sin Linkedin-sida beskrivs han som grundare och/eller ägare till bolagen Amarant Mining, Equatorial Forest, Alluvia Mining och Ducom DMCC.

Amarant Mining kan beskrivas som gruppens moderbolag när det gäller affärer inom gruv- och råvarubranschen. Equatorial Forest är ett svenskt skogsbolag med tillgångar i Demokratiska republiken Kongo där Fredrik Ramberg och Peter Lindh i somras gick in i styrelsen med avsikt att nå en notering av bolaget.

Alluvia Mining kontrollerar en rad gruvtillgångar främst i Nord- och Sydamerika som gruppen samlat på sig de senaste åren. Alluvia har under hösten marknadsfört en konvertibelemission om 150 miljoner dollar samtidigt som närstående Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd i ett annat erbjudande sålt delar av sitt aktieinnehav i Alluvia.

Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd har affärskopplingar till Johan Ulander och GKL. Ulander står också som ägare till ett bolag som heter Conventus Ltd.

Enligt ett memorandum från Alluvia Mining daterat augusti 2012, där huvudägaren presenteras, var de största ägarna i Amarant Mining: Conventus Limited (24,90%), Candara Investments Limited (16,20%), Quincy Group Ltd. (12,00%), USB Investment BV (10,00%) och Zemski Limited (5,40%). Även Lars Guldstrands svenska investmentbolag GKL Growth Capital är delägare i både Amarant och Alluvia. Memorandumet registrerades hos finansmyndigheterna på Jersey. Också det ett skatteparadis. I december 2012 meddelade Amarant Mining i Dubai att dess huvudägare, Amarant Finance, ett tidigare okänt bolag.

USB Investment BV ägs enligt tidningen Realtid av Ulrik Jansson. Han själv förnekar att han skulle ha ägarintressen i Alluvia och Amarant:

– Jag kan inte svara för vad Alluvia och Amarant gör vid sina kontakter med potentiella investerare. Vad jag däremot vill framhålla är att jag inte står bakom Amarant eller Alluvia. Den enda kopplingen jag har till dessa bolag är att jag vid två tillfällen i samband med investerarpresentationer har ställt upp [som] sakkunning om mining i Afrika. Kommer jag ihåg rätt var det ett tillfälle i maj och dels i juni förra året. Det var ett tiotal personer närvarande och mötena hölls i Mangolds regi om jag minns rätt, skriver Ulrik Jansson i en kommentar till Realtid.se.

Realtid.se har fått tillgång till en investerarpresentation från september 2012 där Ulrik Jansson står angiven som blivande ordförande i Alluvia Mining. Även denna uppgift förnekas av Ulrik Jansson.

Conventus Ltd ägs enligt olika källor av Johan Ulander och är registrerat i BVI. Ett annat bolag med liknande namn har också figurerat, Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd.

På hemsidan för IGE Resources redovisas inte de egentliga ägarna av bolaget, utan bara vilka som förvaltar posterna åt ägarna. Det verkar dock som om Amarant ökat sitt innehav till 29,9%. I styrelsen för IGE Resources sitter Ulrik Jansson, Hans Lindroth, Jukka Kallio och Terje Engstrøm Lien. IGE Resources är också verksamt i Kongo.

Hans Lindroth är VD på Lingfield som fungerar som investeringsrådgivare (och förvaltare av förmögenheten) till Peder Sager Wallenberg Charitable Trust. Peder Sager Wallenberg var son och arvtagare till Jacob Wallenberg, bror till de nuvarande Marcus Wallenberg och Jacob Wallenbergs farfar Marcus Wallenberg. I övrigt sitter Lindroth i styrelserna för Medcore AB, Equinor, Tamares Holdings Sweden AB, Midsummer AB, Smarteq AB, CDIS Ltd., Nano Surfaces Inc, Affectiva Inc och El Quseir Hotel Co, Carpe Vitam samt ingår i Ravello Capital (Ravello Partners LLC). Lingfield AB ägs av Hammerwood Ltd i BVI som i sin tur ägs av Elmwood Investment Holdings i samma land. I styrslen för Lingfield AB sitter förutom Hans Lindroth också Peder Sager Wallenberg och Hans-Göran Andersson.

Enligt Alluvia Minings hemsida så sitter Tom Dalton, Terje Engstrøm Lien, Domenic Martino och Michael Smith i styrelsen för företaget. Terje Engstrøm Line är för sin del ägare/engagerad i ett förtag i skatteparadiset Cypern, G.R.E. Green Renewable Energy Holding Ltd och två andra bolag, Solar Developer 1 AS  i Norge och Solar Finance AG i Schweiz. Tom Dalton är å sin sida ägare av Fayre Clough LLC i Förenade Arabemiraten, sannolikt i Dubai. Alluvia Mining är som bolag registrerat i skatteparadiset Jersey. Michael Smith är också styrelsemedlem i Mineral Invest tillsammans med Lars Guldstrand, Fredrik Ramberg, Stuart J. Bromley, P*tr*k S*r*n och Erik Forsberg. Lars Guldstrand och Peter Lindh satt tidigare i Amarants styrelse (2011) tillsammans med William Butler och Rene Nolevaux. Vilka som sitter i styrelsen idag är okänt.

Såväl Mineral Invest, Alluvia Mining, Amarant Mining, IGE Resources, Lars Guldstrand och Fredrik Ramberg tycks vara inblandade i en del märkliga affärer enligt tidningen Realtid:

Mineral Invest planerar att köpa bolaget Gold Crown LLC från Alluvia Mining. Samtidigt säljer Mineral Invest bland annat dotterbolaget Ghana Gold till Alluvia. Mellanskillnaden på 242 miljoner kronor betalar Mineral Invest med nytryckta aktier vilket gör att Alluvia kommer att äga mer än 50 procent av Mineral Invest vid en genomförd affär.

Aktieägarna ska ta ställning till transaktionerna vid en stämma på fredag denna vecka.

Amarant Mining Ltd, storägare i Alluvia Mining, sålde så sent som i höstas in Ghana Gold till Mineral Invest inklusive rättigheterna till en speciell utvinningsteknik.

Oslonoterade IGE Resources, med Amarant som storägare, har i början på året meddelat att man kommer att förvärva ytliga guldfyndigheter och en likartad utvinningsteknik som Mineral Invest nu säljer. IGE har dock inte meddelat att det är Mineral Invest eller Alluvia som står som säljare.

Enligt den citerade artikeln behövde Alluvia 50 miljoner kronor i nytt kapital. Nån vecka senare överfördes 50 miljoner från IGE Resources på ett sätt som fick revisorn KPMG att hoppa av uppdraget.

När Amarant för sin del köpte Mineral Invest uppger Realtid att pengarna lånades upp från rika svenskar mot löfte om 15% ränta med säkerhet i aktierna i Mineral Invest.  Överhuvudtaget verkar alla affärer i dessa bolag underliga. Det finns liksom ingen anledning att låna pengar från rika svenskar om huvudägarna (enligt uppgifter från bolaget Amarant Finance, se ovan) bara några veckor senare hostar fram 250 miljoner. Om det inte eventuellt handlar om ett sätt för de gamla ägarna att behålla kontrollen i Mineral Invest. I det läget blir ju det hela förståeligt.

Om ägandet i Amarant råder dock mycket delade meningar får man säga, på hemsidan nyemissioner.se där det berättas om att Amarant har planer på att noteras på Nasdaq-börsen år 2014 uppges följande om bolagets ägare:

HJS Development Finance Ltd. 55%, Conventus Ltd. 25%, Ophir Investment Ltd 8%, Anders S*g*d*n 2%, James Slade 2%, Hans Göran Andersson 2%, Bruce Butcher 2%, René Nolevaux 2%, Mark Balfour 2 000 000 2%

Lars Guldstrand har sagt till Dagens Industri att GKL Capital, som ägs av honom och Peter Lindh, också är delägare i företaget.

Inget Amarant Finance, inget bolag ägt av Ulrik Jansson (om han inte är inblandad i HJS eller Ophir). James Slade som nämns ovan tycks ingå i Amarants ledning och det gjorde även Hans-Göran Andersson och Peter Lindh. Hans Göran Andersson sitter dessutom i styrelserna i Lingfield AB (se ovan) och Equatorial Forest DRC AB. I det senare bolaget återfinns även Lars Guldstrand, Peter Lindh och Fredrik Ramberg som tidigare nämnts. Uppgifterna om övriga personer är sannolikt helt påhittade.

2011 uppgavs följande ägare av bolaget i BVI: Conventus Ltd (Ulander) 30 %, HJS Development Finance Ltd 15 %, Valdivias grundare 10 %, Gold Crowns grundare 8 %, företagets ledning 8 %, GKL Growth Capital (Guldstrand) 7 %, JBC 5 %, Ortus Foundation 5 % och Source Capital Group 3 %.

Vad som sägs av bolaget på olika ställen hänger inte ihop. Ett tecken på att nånting kanske inte är som det ska med dessa företag. Att de inblandade bolagen till stor del hör hemma i skatteparadis gör inte det hela mindre suspekt. Det är nog faktiskt tveksamt om bolaget Amarant Finance överhuvudtaget existerar. Nån information om förtaget har jag inte kunnat hitta. Inte heller har jag kunnat hitta något om vilka som ligger bakom HJS Development Finance Ltd.

När det gäller Ophir finns det ett fastighetsbolag i Kalifornien som har det namnet och ett brittiskt oljebolag med verksamhet i Afrika. Inget av dem är sannolikt samma företag. Dessutom finns ett australiskt riskkapitalbolag. Det verkar ju mer sannolikt att det handlar om det företaget, men det kan ju handla om ett bolag i nåt skatteparadis som bara råkar ha namnet gemensamt med de andra företagen.

Quincy Group som också hör till de företag som vid nån tidpunkt uppgetts vara delägare i Amarant är också något svåra att spåra. Det finns ett företag med verksamhet i Saudiarabien som bär namnet, men sannolikt är det väl inte detta bolag som ägt del i Amarant.

Inte heller om Ortus Foundation, Zemski Ltd och Candara Investments har jag hittat nån information. Allaa tre bolag har vid olika tillfällen uppgetts vara ägare till Amarant. Dessa och andra bolag som uppgetts vara ägare i Amarant är sannolikt bolag i Skatteparadis som används för att dölja det verkliga ägandet. Orsaken till att man villl göra det är oklar, men ovilja att betala skatt är sannolikt en av orsakerna.

Jag vet inte om några av personerna som nämns i detta inlägg hör till de svenskar som avslöjats i den stora Offshore leaks-härvan. Men det är ju inte omöjligt. Alla svenskar som utnyttjat skatteparadisen för att lagligt eller olagligt smita undan skatt, för att tvätta pengar man kommit över på olaglig väg eller för nåt annat ändamål är ju inte kända då de media som sitter på materialet, exempelvis tidningen Fokus, inte behagar offentliggöra namn eller material. Den ende som hittills offentliggjorts är fastighetsspekulanten Hans Thulin.

Läs mer: AB, DPS, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kommun blåst av affärsmän med bolag på Brittiska JungfruöarnaPrinsessan Madeleine har kopplingar till skatteparadis >>
Advertisements