Perlhagen – Volati

Lennart Perlhagen skapade sig en förmögenhet på 1990-talet genom att köpa Losec billigt i Italien och sälja dem dyrt i Sverige. Verksamheten sköttes delvis genom familjeföretagen Volati BV och The Oden Trust. Genom dessa bolag ägde Lennart Perlhagen med familj också en stor aktiepost i läkemedelsbolaget Meda, numera kontrollerat av familjen Olsson (Stena). Lennart Perlhagen var också storägare i Cross Pharma, det företag som importerade Losec och andra läkemedel till Sverige, något som ledde till en skatteprocess som startade 1998:

Lennart Perlhagen var tidigare genom familjeföretaget The Oden trust och företaget Volati BV storägare i det börsnoterade läkemedelsföretaget Meda. I dag har innehavet minskat till mindre än en halv procent.

Samtidigt som läkemedelsföretagets dotterbolag Cross Pharma upptaxerades med 130 miljoner kronor upptaxerades Pershagen som var storägare av Cross Pharmas aktier med lika mycket.

Med räntekostnader inräknat har summan nu nått ett belopp närmare 150 miljoner kronor.

Vinsterna från läkemedelsimporten i Cross Pharma hade enligt skattemyndigheterna i Sverige olagligen förts över till Volati Ltd i Jersey. Perlhagen betrakatdes av skattemyndigheterna som skattskyldig i Sverige trots att han då bott länge i Storbritannien.

Enligt Lennart Perlhagens son Karl Perlhagen, som var finanschef i Meda intill 2001, var pengarna år 2010 betalde sen länge. Myndigheterna tycks dock inte ha delat den uppfattningen. 1999 fusionerades Cross Pharma och AB Meda, bägge företagen hade byggst upp av Lennart Perlhagen. Efter fusionen blev en omstridd person, Anders Lönner, chef för Meda. I likhet med Lennart Perlhagen had han tidigare arbetat för Astra.

Karl Perlhagen är för sin del tillsammans med Patrik Wahlén grundare av det svenska företaget Volati AB som startades år 2003. Perlhagen och Wahlén ägde till en början 85% repsektive 15%. En del av Perlhagens aktier tycks till en början ha ägts av Volati Investments Ltd, ett bolag med  tvivelaktigt rykte. Denna koppling försvann dock år 2006. Idag ska Karl Perlhagen och Patrik Wahlén enligt uppgift äga 44,5% av aktierna vardera.

Volati AB är  idag huvudägare i Besikta Bilprovning (450 anställda), Corroventa (50), Ettikettoprintcom (100), Kellfri (70), Sandberg & Söner (70), Team Olmed (270) och Tornum (80). Alla företagen är verkstadsföretag av olika slag om bilbesiktning kan betrakats som verkstadsverksamhet. Total är det ungefär 1 100 anställda i Volati AB.

Karl Perlhagen verkar dessutom också vara ägare till Italo Invest AB, en liten koncern med cirka 50 anställda. Också det tillsammans med Patrik Wahlén.

Svenska Volati är dock bara ett av flera företag med namnet Volati. Exempelvis finns Volati Ltd (också Volati Investments) i skatteparadiset Jersey som bland annat äger cirka 3% av Corem Property Group AB vars huvudägare är fastighetshajen Rutger Arnhult. Aktierna köptes 2010 från Erik Selins företag Balder och fram till mars 2013 var Volati näst störste ägare i Corem. Volati Ltd ägs av Oden Trust som grundades av Lennart Perlhagen 1992. Volati är också delägare i Case Asset Management tillsammans med Arvid Svensson, familjen Persson med flera också ingår som ägare.

Volati Ltd äger för sin del och enligt sin egen hemsida också andelar i en rad läkemedelsföretag som de israeliska Novocure, Echosense och Cryolen, vidare Aspire, Merrimack och Cytosorbents i USA samt Meda och Scandidos i Sverige. Hur stor andel man har i de olika bolag är oklart. När det gäller Meda är man inte bland de aktieägare som listas som de 15 största.

Våren 2010 var Lennart Perlhagen och Volati Ltd inblandade i ett finansiellt bråk med Mats Gabrielsson och dennes företag Opcon. Detta med anledning av att Volati var störste delägare (man ägde cirka 14%, näst störst var Stena-gruppen med cirka 6%)  i Tricorona AB som Opcon ville köpa. Perlhagen och Volati avgick med segern. Senare samma år såldes Tricorona till andra köpare (Barclays PLC). Det verkar som om Volati dock företräddes av Karl Perlhagen i detta sammanhang. Sannolikt för att Lennart Perlhagen inte ville komma till Sverige och inte figurera i samband med svenska affärer på grund av den skattetvist som existerar.

Lennart Perlhagen å sin sida är sen 1999 ägare till en vingård i Frankrike, Domaine Grande Bastide och sitter i styrelsen för en del av de företag som Volati Ltd uppger att de har ägarintressen i. Dessutom brukar han dyka upp på listor över de rikaste i Storbritannien. Dock inte speciellt högt upp.

Chelsea Textiles är ett annat företag som ägs av familjen Perlhagen. I detta fall handlar det om Lennart Perlhagens fru Mona Perlhagen. Även Lennart Perlhagen sitter i styrelsen för familjeföretaget. Deras två yngre barn Richard Perlhagen och Jenny Perlhagen (gift Simpson) är eller har också varit verksamma i företaget på olika vis. Richard Perlhagen har själv sannolikt gått vidare och verkar idag arbeta i riskkapitalbolaget Greybull Capital LLP men systern arbetar kvar i mammans företag.

Intressant?
Media: SVD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements