Platzer

Del 9 av 24 i serien Miljonprogrammets byggbolag

En av miljonprogrammets 10 största byggkoncerner var Platzer-gruppen bestående av bland annat Widmark & Platzer, Ilvén & Kjellqvist samt Öberg & Co. Dessa tre företag fusionerade 1969 till Platzer Bygg AB som 1972 hade 1 800 anställda. 1974 förväravde storbolaget Gränges AB aktiemajoriteten i Platzer Bygg AB och 1979 blev Platzer Bygg AB ett helägt dotterbolag i Gränges-koncernen. 1964, innan fusionen, hade Widmark & Platzer 1 100 anställda och Öberg & Co 500.

1983 förvärvades Platzer Bygg AB av Investment AB Carnegie (Penser) och företagsledningen. Carnegie var 1986 ägare till 10,6% av kapitalet och innehade 18,4 % av rösterna. Företagsledningen som bestod av Bo Abrahamsson, Guj Brisius, Lars-Erik Wickström, Bo Dahl, Leif Andersson, Bo Nordlander, Egon Åding och Stefan Markelius kontrollerade 36,6% av kapitalet och 59,4% av rösterna.

1988 avyttrades byggrörelsen i norra Sverige, 1986 byggrörelsen i Göteborg till Selmer ASA och slutligen såldes också byggrörelsen i Stockholm år 1997. Platzer var nu ett rent fastighetsbolag och  övertog 1997 även en del förvaltningsfastigheter från fastighetsbolaget Storheden. 1998 bytte bolaget namn till Platzer Fastigheter AB och huvudkontoret flyttades från Stockholm till Göteborg. 2001 köptes Platzer av Ernström & Co och bolaget avnoterades från börsen.

I en större fastighetsaffär med omorganisering bildades vad som i praktiken var ett nytt Platzer Fastigheter år 2008. Ägare till det nya bolaget var Ernström & Co, Länsförsäkringar, Brinova och familjen Hielte/Hobohm. 2012 blev Wallenstam också delägare genom en riktad nyemission.

Idag är Platzer alltså ett göteborgsbaserat fastighetsbolag kontrollerat av familjen Hielte/Hobohm genom att de äger 8% av Platzer direkt och ytterligare 40% indirekt via Ernström & Co. Familjen Paulsson kontrollerar 24% via Brinova.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Mert Kubu, Bostadspamparna, 1971
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987
Olika nummer av Veckans Affärer 1977-1985
SIND 1980:5

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Lundbergföretagen – från byggbolag till finansbolagSamuelsson & Bonnier >>
Advertisements