USA-territorier – Guantanamo och Diego Garcia

Del 13 av 17 i serien Märkliga småländer

Förutom de oinkorporerade territorierns om kan indelas i 3 olikagrupper, kolonier, småöar och oinkorporerade självstyrande områden så har USA ytterligare ett antal territorier som de kontrollerar. Ett sådant område är Guantanamo Bay på Kuba. Fram till 1999 var Panamakanalen ett annat sådant område och fram till 1979 också Subic Bay på Filippinerna. Själva militärbasen i Subic Bay stängde dock inte förrän 1992. Kanske har det också funnits andra liknande baser, med självständig administration i förhållande till omgivande stater, på andra ställen.

Guantanamo Bay är den bästa och största naturliga hamnen på Kubas södra kust men naturligt avgränsad genom höga berg från resten av ön. USA intog Guantanamo Bay år 1898 under den spansk-amerikanska kriget. 1903 skrev Kuba och USA ett avtal om att USA kunde anlägg en flottbas på platsen. 1934 skrevs ett nytt avtal som gav USA rätten till Guantanamo Bay för all framtid såvida de inte lämnade området öde. I så fall skulle avtalet sluta gälla. Kubas nuvarande regering anser att avtalen är illegitima och olagliga. Marinbasen Guantanamo Naval Base (GTMO, Gitmo) är idag tjänstgöringsplats för 1 000 US-amerikanska soldater, men dess mest kända verksamhet är det olagliga mlitärfängelse som USA driver i området. Räknas flottenheter som är baserade i Guantanamo Bay handlar det om en militär personal på omkring 9 500 personer.

Det enda liknande område som USA kontrollerar är Diego Garcia (del av British Indian Ocean Territory) , som USA hyr av Storbritannien sen 1971. Där har ursprungsbefolkningen körts bort och numera är det enbart en militärbas. 500 militärer är placeradeDiego Garcia, men normalt finns där mellan 4 000 och 5 000 personer på grund av de militära fartyg som använder den goda hamnen. Diego Garcias yta är cirka 27 kvadratkilometer.

Dessutom finns naturligtvis en mängd andra militärbaser runtomkring i världen, men allihop ligegr i länder med vilka USA har av alla accepterade avtal även om närvaron på Okinawa är extremt betydande i förhållande till öns befolkning och areal. Miltärbaserna på Okinawa ockuperar 18% av öns yta, och härbärgerar 2 tredjedelar alla US-amerikanska soldater i Japan, dvs ungefär 35 000. USA:s militära verksamhet utgör 5 % av Okinawas ekonomi.  Majoriteten av invånarna vill ha bort de US-amerikanska soldaterna. Okinawa har totalt 1,4 miljoner invånare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< US-amerikanska kolonierSjälvständiga stater associerade med USA >>
Advertisements