Dags för tredje kön

Ett land i världen tillåter idag att en person definieras som varande varken kvinna eller man. Australien:

Australien är det hittills enda landet där det officiellt förekommer ett tredje kön och där det är tillåtet att i passet markerar könet med ett X. Den 31 maj i år blev Norrie May-Welby den första i västvärlden som i folkbokföringen har beteckningen obestämd.

– Jag är varken man eller kvinna. Jag är en människa, brukar Norrie May-Welby säga i intervjuer.

Själv könsbestämdes Norrie May-Welby som en pojke vid födseln, hade senare en könsoperation från man-till-kvinna men upptäckte slutligen att varken det ena eller det andra var rättvisande.

I ett annat land kommer denna möjlighet sannolikt snart att införas. Tyskland. Det handlar i första hand om personer som föds med obestämt kön:

Lucie Veith är i dag ordförande för föreningen Intersexuelle Menschen som organiserar människor med obestämt kön, människor som ibland kallas för intersexuella eller förr i tiden hermafroditer men i dag betecknas som människor med DSD, Disorder of Sex Development.

DSD är ett överbegrepp för ett sextiotal olika diagnoser på medfödd otypisk utveckling som berör uppskattningsvis 1 av 2000 nyfödda. I några fall är det de yttre könsorganen som är berörda, i andra fall kan det vara ett barn som föds med slida men saknar livmoder och äggstockar.

– Upptäcks det redan från början är pressen stor på föräldrarna att gå med på en operation, säger Lucie Veith.

Problemet är att det senast en vecka efter födseln i folkbokföringen måste skrivas in vilket kön barnet har. Det är tidspress som inte tillåter föräldrar och läkare att avvakta och låta barnet mogna.

– Allt ska pressas in i en norm. Inget som avviker tillåts, kritiserar Lucie Veith.

I Tyskland ska alltså föräldrar kunna välja om barn som föds med DSD ska klassas som ett tredje kön, man eller kvinna. I Australien kan man som vuxen uppenbarligen välja vilket kön man vill tillhöra, man, kvinna eller ett tredje kön. Det rimliga är att man som vuxen måste kunna det. Oavsett vad som bestämts när man föddes. Hur det ska bli med det i Tyskland är oklart, men det får väl förmodas att det blir som i Australien. Det vore väl också rimligt att Sverige införde liknande lagstiftning kan man tycka. Inget sådant har mig veterligt diskuterats i några bredare kretsar även om SVD för någar år sen hade en artikelserie om intersexualitet.

Men det finns föreningar för intersexuella, för personer med DSD. Feministiskt Initiativ har dock tagit upp frågan, men tycks inte ha drivit den med nån kraft direkt. I Sverige tillhör man ett minoritetsfolkgrupp (samer, finnar, tornedalsfinnar, romer, resande och judar) genom självidentifikation. Oftast krävs också att man har förfäder som tillhör gruppen och i ett fall också byte av religiös tillhörighet. Även könstillhörighet/könsidentitet borde kunna bygga på självidentifikation.

Intressant?
Mer: Sydsvenskan, EX, SR, SVD1, 2, 3, 4, 5RFSL, Ottar, DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements