Bankirfirman Fristedt

Del 8 av 11 i serien Bankirfirmor

J. Fristedt AB var en bankir- och fondkommissionärsfirma i Norrköping som grundades av John Vilhelm Fristedt (1875-?) år 1907. Förutom engagemanget i den gena bankirfirman innehade John Fristedt en lång rad uppdrag i olika företag i Norrköping såsom styrelseordförande i  AB Norrköpings Förenade Bryggerier och Norrköpings Apotekares Mineralvattens AB samt styrelseledamot i Holmens Bruks o. Fabriks AB, Städernas Allmänna Brandstodsbolag. och försäkringsbolagen Gothia o. Svithiod.

John Fristedt äldre bror Knut Albrekt (Alle) Fristedt (1872-?) var även han styrelseledamot i bankirfirman. Han hade i likhet med brodern en mängd politiska uppdrag och förtroendemannanuppdrag. Delägare i firman AB Axel Andersén & Co från 1900 och VD från år 1910. Alle Fristedts dotter Elsa Fristedt (-1956) var gift med Bengt Uller (1906-?).

Fristedt hör till de bankirfirmor som överlevde bankirförbudet och övergången till att enbart vara en fondkommissionärsfirma. 1923 fanns följande fondkommissionärer vid sidan bankerna (m betyder medlem i Stockholms fondbörs):

Stadsmäklare Ivar Ahlmark Göteborg.
Allmänna kreditaktiebolaget i Stockholm … . Stockholm.
Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m) . . . Stockholm.
Finar Berg (m) Stockholm.
Aktiebolaget Bergenström & C:o (m) Stockholm.
Aktiebolaget Bernhardt & C:o (m) Stockholm.
Aktiebolaget M. Billing (m) . : Stockholm.
Stadsmäklare John Blixén (m) Stockholm.
Stadsmäklare Sven Bökman Göteborg.
Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm.
J. Fristedt aktiebolag (m) Norrköping. Stockholm.
Aktiebolaget Helmer Hagberg (m) Stockholm.
Bankirfirman Richard Hägglöf (m) Stockholm.
Bankirfirman Jacobson & C:o (m) Stockholm.
Fondaktiebolaget Willgodt Kullgren Göteborg.
Aktiebolaget G. A. Kyhlberger (m) Stockholm.
Bankirfirman Lagerström & C:o (m) Stockholm.
Kommanditbolaget Yngve Lindström & C:o (m) . Stockholm.
Aktiebolaget G. Th. Lüning (m) Stockholm.
Stadsmäklare Gustaf Nordin Norrköping.
Bankirfirman Paulsen & C:o (o) Stockholm.
Kreditaktiebolaget Scania (m) Stockholm.
Aktiebolaget H. Schultz (m) Stockholm.
Aktiebolaget Georg Strandberg (m) Stockholm.
Aktiebolaget Thure Strömbeck Göteborg.
Herman R. Svensson (m) Stockholm.
Mäklarefirman Thenberg & Kinde Göteborg.
Stadsmäklare C. J. E. Thorngren Gävle.
A. Westergren (o) Stockholm.
Wigelius & Fürstenberg aktiebolag (m) Stockholm, Göteborg.
Bankirfirman Wittenström & C:o (m) Stockholm.
Bankirfirman A. H. Zethraeus (m) Stockholm.
Fondkommissionärsfirman Ehrenfrid Åhgren (ra) . Stockholm.
Bankirfirman E. Öhman j:or (m) Stockholm.

Dessutom hade några firmor upphört eller startat under året:

Kommanditbolaget Belfrage & C:o, som överlåtit sin rörelse å J. Fristedt aktiebolag, samt Bankiren Nils Persson och Bankirfirman Hjalm. Segerström aktiebolag.

Under året hava Aktiebolaget Jordbrukarbanken, Fondkommissionären Einar Berg och Fondkommissionären Herman R. Svensson erhållit tillstånd att driva fondkommissionsrörelse.

Fristedt hör till de bankirfirmor/fondkommissionärer som överlevde in i moderna tid och var 1950 fortfarande en registrerad fondkommissionär (namn, verksamhetsorter, kapital):

Bankiraktiebolaget E. Banck (m) Stockholm 501 900
Aktiebolaget Bankirfirman Alfred Berg (m) … . Stockholm 500000
Aktiebolaget Fondkommission (m) Stockholm 500 000
H. O. Forssell (m) Stockholm, Göteborg 200 000
Bankirfirman Fristedt & C:o kommanditbolag (m) . . Stockholm 200 000
Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag (m) Stockholm 200 000
Jacobson & Ponsbach (m) Stockholm 400 000
Bankirfirman Willgodt Kullgren Göteborg 200 000
Aktiebolaget Bankirfirman Langenskiöld (m) .. . Stockholm 500000
C. Bert. Lilja & Co. (m) Stockholm 200 000
Obligationskassan Olofson & C:o Göteborg 200 000
Wittenström & C:o .(m) . Stockholm 200 000
Bankirfirman E. Öhman j:or aktiebolag & Co. kommanditbolag (m) Stockholm 200 000

Fristedt var vid detta lag ett kommanditbolag efter en förändring år 1942 och inget aktiebolag. Några firmor hade förstås upphört som fondkommissionärer under år 1950:

Vid ingången av år 1950 utövades fondkommissionsrörelse av 33 fondkommissionärer. Fondkommissionärerna Aktiebolaget Gr. Th. Lüning samt Thenberg & Kinde ha upphört med utövandet av fondkommissionsrörelse, den förstnämnde vid årets utgång och den sistnämnde under året. Den av Bankirfirman Richard Hägglöf bedrivna fondkommissionsrörelsen har överlåtits till ett nybildat bolag, Fondkommissionärsfirman Hägglöf, kommanditbolag. Vid årets slut var antalet fondkommissionärer sålunda 31, därav 18 bank- aktiebolag, 4 aktiebolag, 3 kommanditbolag samt 6 enskilda personer och andra handelsbolag än kommanditbolag.

Bankirfirman Thenberg & Kinde existerar dock än idag. Bankirfirman Fristedt & Co KB övertogs år 1967 av Göteborgs Bank. Innan dess hade dock den unge Erik Penser haft ett privat konto på bankirfirman för sin privata aktiehandel samtidigt som han arbetade på Handelsbankens fondavdelning med aktiehandel. Samma år som Penser började arbeta hos konkurrenten Hägglöf köptes alltså Fristedts upp av banken i Göteborg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Bankir AspJacobson & Ponsbach >>
Advertisements