David Eberhard snackar så mycket skit

Enligt David Eberhard så sätter föräldrar i Sverige inte gränser för sina barn. Det är därför inte skolan fungerar menar han. Det är så dumt, korkat och tramsigt att man inte tror sina egna ögon. Det har alltid funnits barn som inte får fått en bra uppfostran. En del av de barnen ställer till problem i skolan. Så har det också alltid varit.

Detta blir inget stort problem i skolan om alla barn, väluppfostrade, barn utan sociala och psykiska problem, barn med handikapp, duktiga barn, mindre duktiga barn, barn som kan svenska och barn som inte kan bra svenska går i samma klasser och samma skolor. Det blir ett stort problem när de inte gör det, när duktiga välartade barn går i vissa skolor och barn med olika typer av problem eller handikapp går i andra skolor. Segregation och uppdelning är det som skapar problem. Inte bristande uppfostran.

För det är så att den övervägande delan föräldrar självklart sätter gränser för sina barn, självklart visar sina barn vad man får och inte får göra. Det finns väldigt få gränslösa barn och de flesta barn jag stöter på, ute på stan, mina barnbarn, bekantas barn eller barnbarn är ordentliga, vet vad de får eller inte får göra. De är kärleksfullt uppfostrade och vet gränserna. Vilket naturligtvis inte betyder att de aldrig går över gränserna. men även det är naturligt.

Många föräldrar är förstås osäkra, så har det alltid varit, men det är inte så att föräldrar inte uppfostrar sin barn. Det är klart att det ibland kan uppstå problem när föräldrars värderingar krockar med det svenska samhällets. När föräldrar inte vet hur de ska uppfostra sina barn utan att använda våld. Men i stort är det bra att föräldrar inte använder våld och hot som uppfostringsmetoder. Det blir inga bra människor av det. Tyvärr skulle det bli resultatet om David Eberhard fick som han ville. Han snackar skit och att lyssna på honom är att förstå omvärlden fel och vidta felaktiga åtgärder för att åtgärda vissa problem som finns. Det finns få gränslösa barn och kulturen säger inte att gränser är fult. Möjligtvis i Eberhards familj och umgänge eller bland hans patienter, det vet jag inget om, men knappast generellt.

Och nej, svensk skola är sannolikt inte den sämsta i världen. Men den har blivit sämre som ett resultat av nedskärningar och segregation som i sin tur beror på nedskärningar, privatisering och fria skolval. Som i sin tur beror på att den brogerliga skolpolitiken som formulerats av en man som tycks stå Eberhard nära i åsikter, Jan Björklund. Mer av samma saker som Björklund kört i många år och som Eberhard i praktiken föreslår skulle inte förbättra nånting utan sannolikt göra läget ännu värre. För Eberhard och Björklund är det individernas fel att ett system misslyckas. För mig är det systemets fel när vi inte kan få individer att vilja lyckas och att lyckas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

PS. Ungdomar idag dricker mindre, är mindre brottsliga och rent generellt mycket skötsammare och ordentliga än vad ungdomar varit i tidigare generationer. Det visar undersökningen efter undersökning. Så skulle det knappast vara om Eberhard hade rätt.

Advertisements