Legalisering av cannabis?

Det är kanske inget som är aktuellt i Sverige eller ens något land i Europa. Det finns dock ett par länder där cannabis är avkriminaliserat, dvs det är fortfarande olagligt, men ingen bestraffas för cannabisbruk. Det gäller exempelvis Portugal och Nederländerna. I Nederländerna finns också butiker och caféer där cannabis är tillåtet att använda. Sverige är ett av få länder där innehav för eget bruk leder till relativt hårda straff. Det vore rimligt om frågan avdramatiserades också i Sverige och att innehav av cannabis för eget bruk avkriminaliserades. Vilket skulle innebära en återgång till de förhållanden som gällde på 1970-talet.

I andra delar av världen legaliseras cannabis. Det gäller delstater i USA och det gäller i Latinamerika där cannabis blivit legalt i Uruguay. Uruguay har inte något som helst problem med drogkarteller eller hög kriminalitet så den som hävdar att legaliseringen har med det att göra har väldigt fel. Till viss del beror detta på pragmatism, dvs dessa delstater och länder vill inte bekämpa användningen av en relativt ofarlig drog när det finns viktigare saker att göra än att fylla fängelser med cannabisbrukare som i övrigt har förhållandevis liten brottslighet.

Barack ObamaNär det dessutom är så att medelklassungdomar som brukar marijuanan i USA inte hamnar i fängelse för detta medan fattiga svarta och latinos gör det så blir det hela än orimligare. Att legalisera eller avkriminalisera cannabis i viss mån innebär då att villkoren för ungdomar fån olika samhällsklasser blir mer likartade. Självklart innebär detta också en liberalare syn på cannabis, något som svenska debattörer ofta försöker förneka. En liberalare syn som innebär att frågan kan betraktas på ett mer avspänt sätt. Det är därför som Obama kan uttala sig på det sätt han gör.

Samtidigt är det också klarlagt i mängder med forskning att cannabis är mindre skadligt än alkohol för såväl individ som samhälle. i Sverige är detta tydligt. Våld i Sverige är intimt kopplat till alkohol. Utan alkoholkonsumtion  skulle våldsbrottsligheten minska kraftigt. Mellan cannabisbruk och våld finns ingen koppling alls (mer än i langarledet och konkurrens bland gangsters). Att cannabis kan vara skadligt, precis som de flesta droger, är däremot inget som någon förnekar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

16 Replies to “Legalisering av cannabis?”

 1. Dags att lyfta fram cannabis ur mörket så folk vågar börja prata om det, så folk kan läsa om dess skador och fördelar, så folk kan se hur regeringar har förvrängt verkligheten bakom gräs. Prohibitionen fungerade inte (där det krävdes mer för att framställa alkohol än vad som krävs för att framställa cannabis), så varför skulle det fungera mot cannabis? Speciellt nu när teknik och teknologi har ökat explosionsartat sedan 30-talet. Speciellt med tanke på att narkotikabruket har ökat fast vi lägger fler och fler miljoner för att bekämpa det med straff, och den intäkterna till gatugängen har ökat i samma takt. Dags att ta av järnhandskarna och trä på silkesvantarna istället. Dags att istället hjälpa missbrukare och sluta straffa alla brukare. Legalisera gräs!

  1. Jag är inte för legalisering och är också övertygad om att förbud fungerar hyggligt med många droger. Men jag har inget mot en öppen diskussion.

   1. Jag är glad över att det finns en diskussion. Min fråga till dig är varför är du inte för en legalisering?
    Låt mig skriva detta i punktform så det blir lättare att följa (källhänvisning till allt finns om så önskas);
    1. Just nu är det lättare för ungdomar att få tag på gräs än alkohol. Detta är med stor sannolikhet på grund av att en langare inte regleras och vill bara tjäna pengar oavsett vem han säljer vad till.

    2. Tittar vi på prohibitionen så minskade alkoholkonsumtionen efter legaliseringen av alkohol. Varför skulle inte samma ske med cannabis (som det gjorde t ex i Nederländerna)?

    3. Just nu vågar inte missbrukare söka hjälp för missbruk på grund av att polisen kopplas in, detta stämmer väl överens med Sverige hårda och konservativa narkotikapolitik jämfört med resten av EU. En politik som bidrar till att Sverige har två gånger så många som dör p g a överdos jämfört med medlet för resten av EU. Utöver detta kan vi tillägga att narkotikakonsumtion (även utöver cannabis) har ökat i Sverige sedan förbudet har införts, fastän vi satsat fler och fler miljoner för att bekämpa det, alltså fungerar inte narkotikapolitiken vi har idag.

    4. Räknat på att 20-30% (statistik från BRÅ och länsstyrelser) av Sveriges befolkning som har, det senaste året, brukat cannabis – så skulle omsättningen av en legalisering lik den i Colorado, USA, ge en omsättning på 3-12 miljarder kroner per år. Anledningen till varför siffrorna är så utspridda är för att variablerna ”hur mycket varje individ kommer köpa per månad” och ”antalet individer som kommer köpa” är relativt svåra att gissa sig till. Kalkylen som gav 3 miljarder SEK/år var räknat på 18% av Sveriges befolkning mellan åldrarna 21-40 som köper 5g per månad för 100kr/g.

    Varje år lägger staten ca 15 miljarder på att bekämpa narkotika konsumtion och försäljning (can.se). Lägg ihop dessa siffrorna så får vi följande utslag: intäkter för narkotikakonsumtion går till kriminella (miljardbelopp varje år!), polisen lägger sedan pengar på att sätta dit konsumenter som sedan blir belastade (prick i registret) och har därmed svårare att få jobb (kostar samhället ytterligare några miljarder, statistik finns på can.se).
    Dessa fyra punkter är några av de få punkter jag hade kunnat dra upp (utan att prata om hur farlig eller ofarlig cannabis är och utan att jämföra effekterna av cannabiskonsumtion med den av alkohol).

    Ponera nu att vi legaliserar gräs.
    1. Regleringen medför till att ungdomar har svårare att få tag på gräs (där straffet kommer vara i stil med det som finns nu om man ger alkohol till en minderårig, vi kan även skärpa straffet ytterligare för cannabis då det kan kultiveras hemma! D v s lagligt, men ingen smuggling och inget brukande under 21). Langare av cannabis finns nu inte längre och därmed kommer ”inkörsporten” till tyngre droger elimineras också (då de flesta får ”samples” av sina langare för att få dem beroende av tyngre substanser).

    2. Följer trenden Nederländerna så kommer vi ha färra användare (antagligen kommer det öka i början för att sedan avta efter några år, precis som när Öresundsbron öppnades så ökade alkoholkonsumtionen för att sedan avta, 2-3 år senare, till samma nivå som innan den öppnades).

    3. Folk kommer våga söka hjälp för sitt missbruk, alla de miljarder vi la på att sätta dit folk kan nu läggas på vård (t ex för att hjälpa missbrukare). Följer vi även trenden av Nederländerna här så får vi färre missbrukare av tyngre droger, och de missbrukare som finns kan få hjälp av denna förbättrade vården (speciellt om tyngre droger avkriminaliseras, men försäljning/smuggling/framställning av tyngre droger förblir kriminellt).

    4. x antal miljarder av de ~15 miljarder som läggs på att bekämpa konsumtion, framställning och försäljning av cannabis kan du läggas på vård och infrastruktur istället. Utöver det har vi även omsättningen från cannabisförsäljningen (som låg mellan 3 och 12 miljarder SEK per år). Kriminella verksamheter får en känga sett till deras intäkter då de kommer fattas några miljarder kr varje år.

    Så återigen, varför vill du inte det ska legaliseras?
    Mitt förslag är, legalisera och reglera cannabis. Avkriminalisera all narkotikakonsumtion. Skärp straffen för försäljning, framställning och smuggling av de tyngre drogerna. Lägg pengarna, som användes för att upprätthålla den löjliga narkotikapolitiken vi tidigare hade, på infrastruktur och vård – vi har ju mellan (3+x) miljarder till 27 miljarder extra i statskassan nu.

    1. 1. Inte sant.
     2. Det är möjligt att det är så. Kanske inte i Sverige där cannabisbruk är ovanligt. Däremot eventuellt i Danmark.
     3. Narkotikapolitiken generellt behöver ändras. Jag är för avkriminalisering av innehav för eget bruk. Narkotikabruket i Sverige minskade när de hårdare lagarna infördes i slutet av 1970-talet och på 1980-talet och är mindre än i de flesta europeiska länder.

     Siffran på andelen användare du anger är för hög. Bland gymnaiseungdomar är andelen som provat (inte samma sak som brukare) narkotika 15% och i befolkningen är andelen lägre.
     http://can.se/PageFiles/4335/Sammanfattning.pdf?epslanguage=sv
     http://can.se/PageFiles/1299/drogutvecklingen-i-sverige-2011-sammanfattning.pdf?epslanguage=sv

     Genom att du utgår fån helt felaktiga premisser blir dina beräkningar helt felaktiga och därför kommenterar jag inte dem.

     1. 1. Detta är något som jag vill minnas att även polisen har sagt (vilket inte är detsamma som att det är sant) och är en trend som har setts i USA under många år. Det är möjligt att det inte är stämmer, men vad baserar du detta på?
      2. Cannabisbruk är inte särdeles ovanligt i Sverige. Anekdoter är naturligtvis av föga bevisvärde, men mitt intryck är trots allt baserat på vad jag ser omkring mig. Min bekantskapskrets består knappast av vad man skulle beteckna som ”knarkare”, men jag skulle uppskatta att åtminstone 1/3 har provat cannabis, förmodligen fler (fast de håller tyst om det). Ytterst få av dessa skulle medge sitt bruk i ett eller annat formulär. Däremot är det fullt möjligt att det är lite vanligare i Danmark.
      3. Att bruket är lägre är egentligen inte speciellt intressant när de narkotikarelaterade problemen faktiskt är högre än i de flesta andra länder. Dödligheten bland svenska narkomaner är fyra gånger så hög (per capita) än i Nederländerna – det är en siffra som är betydligt allvarligare än att några fler provar på.

      Jag har inte koll på siffrorna som Vriggan anger, men håller med denne när det gäller själva andemeningen i inlägget. En politik som stjälper mer än den hjälper bör skrotas.

     2. 1. Att många fler ungdomar använder alkohol. Om det vore lättare att få tag på cannabis skulle det vara omvänt.
      2. Cannbisbruk är ovanligt i Sverige. Mindre än 15% av gymnasieungdomarna har prövat det sista året. Det är ännu lägre bland vuxna. Hade du följt länkarn hade du sett det. Källor: Can, Brå, NTU, SBU. Att man provat nån gång i sitt liv gör inte cannabisbruk vanligt. Jag tror att vi då kommer upp i mycket mer än 1/3. De allra flesta i min ålder har provat (jag är nästan 60 år gammal). Kanske 70-80%.
      3, Narkotikarelaterade problem är inte större i Sverige. Alla mord i Nederländerna är gängrelaterade. Det har i huvudsak med narkotika att göra. Nederländerna är en av flera europeiska hubar för smuggling och tillverkning av amfetamin liksom för smuggling av kokain. Källa Interpol och Europol. I Sverige är morden till överväldigande delen alkoholrelaterade. Alkohol är det stora problemet, inte narkotika.

      Vi är överens om att den svenska narkotikapolitiken inte är vettig. Men ni använder felaktiga siffror som är påhittade eller anekdotiska. Jag har kollat upp siffrorna. Att argumentera för en sak med felaktiga siffror och fördomar försvagar argumentationen. Ni omöjliggör det ni vill uppnå genom atts prida felaktiga uppgifter och fördomar. Delvis samma fördomar och felaktiga uppfattningar som försvararna av den nuvarande politiken sprider (som det med knark lättre än alkohol), att knark är ett stort problem osv. Dumheter bägge delarna.

     3. Till Segt: Du skrev ett långt inlägg. Det inlägget påstod en himla massa. Ingenting av det lämnade du nån källa till. Du påstod saker om vad jag tycket och tänkte. Du argumenterade mot saker jag aldrig påstått. Du hävdade helt falska uppgifter baserat på dålig kunskap om fakta (återigen det med källor). Skriv om inlägget och inkludera källor till dina påståenden. Att du påstår nåt räcker liksom inte. Läs mina kommentarsregler.

 2. Artikeln du länkade till angående cannabis skadeverkningar tar upp sådant som är populärt i det svenska förbudslägret att dra till med. Ja, det finns cancerogena ämnen i cannabis, men det forskaren så påpassligt undviker att nämna är att trots detta, så har man inte kunnat koppla cannabis till en höjd risk för att utveckla cancer. Faktum är att det i vissa fall har varit precis tvärt om – att cannabisrökare tycks ha en marginellt mindre risk än icke-rökare att utveckla lungcancer. Bengt Svensson bortser nämligen helt från det faktum att ett flertal olika cannabinoider är anti-cancerogena. Han talar även om sänkt kognitiv förmåga, men struntar i att nämna att allt återgår till det normala när man har avstått från cannabis ett tag, samt så nämner han förhöjd risk för psykiska sjukdomar, vilket i bästa fall är ett omtvistat ämne och som det absolut inte råder någon vetenskaplig konsensus om. Bengt Svensson demonsterar med all önskvärd tydlighet att man bör ta svenska källor rörande det här ämnet med en rejäl näve salt.

 3. att legalisera cannabis innebär förmodligen att vi (Sverige) får fler som använder droger (dit alkoholen också räknas). vilket samhlle och vilken samhällsinbyggare tjänar på att det blir droganvändare
  gn

  1. I två av de länder där cannabis avkriminaliserats, dvs Nederländerna och Portugal, så har detta inte resulterat i nån ökning av cannabisbruket. I Nederländerna har det snarare varit en minskning. Där avkriminaliserades bruket för mycket länge sen.

   Att befolkningen skulle bli passiva i nån större skala motsägs av Danmark, Portugal och Spanien där cannabisbruk är mycket vanligt men vänstern och vänsterprotester är mycket mer omfattande än i Sverige där cannabisbruket är mycket litet.

   I övrigt är jag överens med dig om att fler droger på den legala marknaden inte är nåt att sträva efter.

 4. Väldigt bra skrivet! Man får ofta känslan av att nolltoleranta debattörer inte har några riktiga belägg för sina argumentationer; det är mest rädsla för någonting man egentligen inte har koll på men hört från sina föräldrar att det är dåligt. Att legalisera lätta droger samtidigt som man går ut med information om dem kan göra att användningen minskar. Tycker du att man ska legalisera marijuana i Sverige? Jag har gjort en omröstning på plusett: http://www.plusett.nu/omrostning-4037/tycker-du-att-man-ska-legalisera-marijuana-i-sveri

Kommentarer inaktiverade.