Solna Boulevard – ett inte helt lyckat förslag från Miljöpartiet

Det är inget fler på en boulevard. Det är bra. Det är inget fel med träd på gatorna. Det är bra. Men det som är fel i MIljöpartiets förslag är att de kvarter med bostäder som planeras inte är några kvarter. Utan punkthusbebyggelse, kvarter som inte är kringbyggda utan öppna, återvändsgränder, gångar i grönområden osv. Sådant skapar inte levande områden utan sovstadsområden. Sådant skapar döda gator utan folkliv eller nåt att titta på.

Solna Boulevard

Solna Boulevard

Det är bra med hus längs med boulevarden, men de husen borde ingå i riktiga kvarter och det borde då finnas parallella gator bakom såväl som korsande gator med jämna mellanrum. I ett av de områden som ingår i förslaget finns tendenser till ordentlig kvartersbebyggelse med innergårdar och liknande. Men inte i det stora hela.

Bara för att det blir en boulevard med träd gör inte heller nödvändigtvis att det blir människovänligt. Sånt beror ju också vad som finns på gatan, hur bred den är och hur tättbebyggt det är.

Miljöpartiet vill skapa ett grönt och levande område. Men det som de föreslår är ett grönt och dött område.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements