Allt fler poliser utreds för brott

De flesta brott som poliser misstänks för är dock av mindre allvarlig natur. Riksenheten för polismål (ofta kallad nedläggningsenheten då så få utredningar leder till åtal) skriver i sin årsrapport till riksåklagaren att ärendeinflödet har fortsatt att öka det senaste året, även om allvarligare ärenden har minskat något. Handläggningstiderna har minskat och lagföringen är i stort sett oförändrad. Som tidigare är det också väldigt få fall som verkligen går till åtal.

Av de nästan 11 500 brott som anmäldes till enheten under året avser 94 procent polisanställda. Därutöver handlägger enheten också misstankar om brott av åklagare, domare och vissa andra tjänstemän.

Lagföring

Riksenhetens åklagare har utfärdat 42 strafförelägganden under år 2013. Strafföreläggandena motsvarar en dom och vinner laga kraft så snart den strafförelagda personen godkänner föreläggandet. Många av dem avser dataintrång – att polisanställda slagit på sig själva i polisens register vilket inte är tillåtet.

Antalet åtal under året uppgick till 117 stycken.

Under år 2013 har sammanlagt 76 domar meddelats där riksenhetens åklagare varit part.

Internutredningar och särskilda utredningar

Organisationen för handläggningen av de så kallade internutredningarna/särskilda utredningarna är föremål för en ständigt återkommande diskussion. Det är en i grunden politisk fråga och det finns inte nu något förslag att skapa en särskild myndighet för denna verksamhet.

Riksenheten för polismål menar att ingen initierad bedömare tror heller att verksamhetsresultaten skulle förändras med en annan organisation. Det är en sanning med modifikation. Det finns faktisk gott om initierade bedömare som tror att det skulle förändra saker och ting. Kanske inte nödvändigtvis fler dömda, men sannolikt fler åtal och dessutom skulle det innebär ett ökat förtroende för de rättsvårdande och lagförande instanserna som exempelvis polis, åklagare, domare och domstolar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements