Dålig uppklarningsprocent knappast Beatrice Asks fel

Uppklarningsprocenten när det gäller brott är mycket dålig och går ner. Det beror inte på den dåliga kriminalpolitik som Beatrice Ask är företrädare för. Kriminalpolitik förresten, att ständigt och ensidigt kräva högre och hårdare straff är inte värt att kallas kriminalpolitik. Det är nämligen i huvudsak vad Ask ägnar sig åt. Det finns inga som helt belägg för att hårdare straff minskar brottsligheten. Inte heller hjälper de till med att få upp uppklarningsprocenten. Men det är inte inte huvudanledningen till att uppklarningsprocenten är dålig och eventuellt sjunkande.

Med ökad anmälningsbenägenhet följer lägre uppklarningsprocent för det betyder att brott som är svårare att bevisa blir anmälda. Brott som är lätta att klara upp har alltid anmälts i stor utsträckning medan brott som våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag som är svåra att klara upp förr i tiden anmäldes i mycket lite utsträckning. Ökningen betsår i huvudsak i dessa fall av anmälningar av brott där det endast funnits två personer närvarande och där fysiska bevis på övergrepp ofta saknas. Sådana fall är i praktiken omöjliga att klara upp. Resultatet är att uppklarningsprocenten minskar.

I det stora hela är dessutom uppklarningsprocent ett rätt meningslöst mått. För enskilda brott är det meningsfullt, men sammantaget på alla brott är det meningslöst. Polisen kan nämligen mycket lätt manipulera siffran. Det finns brott med mycket hög uppklarningsprocent. Det är brott som i stort sett bara anmäls av polisen och därför klaras upp på personnivå. Det handlar om trafikbrott och narkotikabrott. Hur många sådana brott det anmäls under ett år beror helt och hållet på hur aktiv polisen är. Mycket aktiv polis ger fler anmälda brott och eftersom uppklarningsprocenten för dessa brott är hög ökar den generella uppklarningsprocenten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements