Polisens skott i Husby var nödvärn

Det är vad åklagare kommit fram till än en gång. Chefsåklagare vid Riksenheten för polismål har i dag beslutat att lägga ned förundersökningen om vållande till annans död samt misstänkt tjänstefel i samband med att en man sköts till döds vid ett polisingripande i Husby den 13 maj 2013.

En förundersökning gällande vållande till annans död inleddes av chefsåklagare Eva Finné vid Riksenheten för polismål. Förundersökningen lades ner den 7 augusti 2013. Överprövning av beslutet begärdes, vilket beviljades av Utvecklingscentrum i Malmö den 25 oktober 2013.

Förundersökningen återupptogs gällande vållande till annans död samt skulle även omfatta misstanke om tjänstefel. Ärendet överlämnades därefter till Riksenheten för polismål för fortsatt handläggning. Till förundersökningsledare utsågs chefsåklagare Pär G Lindell.

– Jag delar chefsåklagaren Eva Finnés bedömning att det dödande skottet har avlossats i nödvärn. Vad det gäller frågan om att någon polisman eventuellt gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med händelsen har jag kommit fram till att så inte är fallet. Förundersökningen läggs därför ned i sin helhet eftersom det inte längre finns anledning att anta att något brott under allmänt åtal har förövats, skriver chefsåklagare Pär G Lindell vid Riksenheten för polismål i sitt beslut.

Det må så vara. Kanske var det nödvärn i den aktuella situationen. Men det borde aldrig ha gått så långt. Flera missbedömningar och misstag från polisens sida ledde fram till den situationen där mannen sköts. Dödsskjutningen är ett bevis på polisens misslyckande oavsett om det var nödvärn eller ej. Det kanske inte är brottsligt det som polisen gjort men de borde nog ompröva sitt sätta att ingripa i många fall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements