Fällande domar i Södertäljemålet

Hovrätten meddelade igår dom i det s.k. Södertäljemålet, ett av de mest omfattande brottmål som avgjorts i Sverige. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domslut står fast i stora delar. Även hovrätten konstaterar att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med bl.a. illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning och dömde nätverkets ledare till livstids fängelse för bl.a. anstiftan av tre mord, människorov och utpressning. Ytterligare 16 tilltalade dömdes till fängelsestraff av varierande längd för brott som begåtts inom ramen för nätverket, däribland inblandning i tre mord.

Arton personer åtalades och dömdes i tingsrätten för bl.a. anstiftan av tre mord, mord, försök till mord, människorov och utpressning. Sedan domen överklagats undanröjdes tingsrättens dom av Svea hovrätt den 5 oktober 2012 och målet återförvisades till tingsrätten eftersom det visade sig att en av tingsrättens nämndemän hade varit jävig. Tingsrätten höll ny huvudförhandling i målet och meddelade ny dom den 29 augusti 2013. Domen överklagades på nytt av åklagarna och samtliga tilltalade. Sedan en av de tilltalade avlidit har hovrätten hållit huvudförhandling mot 17 tilltalade i målet under tiden november 2013 – juni 2014 och har idag meddelat sin dom.

Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med bl.a. illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning samt att det har funnits en konflikt mellan nätverket och en annan gruppering med kriminell verksamhet. Hovrätten delar också bedömningen att den av de tilltalade som pekats ut som nätverkets ledare också varit den som faktiskt har lett nätverket och att de flesta av de tilltalade har ingått i nätverket med olika uppgifter och på olika nivåer.

Hovrätten dömde ledaren för nätverket för anstiftan av mord på en medlem i en konkurrerande organisation och på två bröder med anknytning till spelklubben Oasen, samt för bl.a. människorov och utpressning och fastställde tingsrättens dom på livstids fängelse. En tilltalad dömdes liksom i tingsrätten bl.a. för att utfört det första mordet och för medhjälp till morden på de två bröderna till fängelse i 12 år. I fråga om morden på de två bröderna ändrades tingsrättens dom så att ytterligare två tilltalade dömdes för medhjälp till mord utöver de tre som dömdes av tingsrätten.

Hovrätten dömde liksom i tingsrätten de tilltalade för bl.a. människorov, grovt vapenbrott, flera fall av utpressning och övergrepp i rättssak. Därutöver biföll hovrätten två åtal för utpressning och försök till utpressning, vilka ogillades av tingsrätten.

Hovrätten skärpte straffen för de som dömts för ytterligare brott. Utöver straffen på livstids respektive 12 års fängelse bestämdes påföljderna för övriga 15 tilltalade till fängelsestraff av varierande längd, från ett år till åtta år, förutom för en tilltalad som dömdes till sluten ungdomsvård.

De två ungdomar som friades i tingsrätten från inblandning i dubbelmordet pga. bristande uppsåt fälldes för medhjälp till mord i hovrätten.

– Vi kan konstatera att även hovrätten på många sätt har gått på vår linje, bland annat när det gäller resonemangen kring ett kriminellt nätverk och vad gäller motiven för morden, säger kammaråklagare Björn Frithiof vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

– Det är också glädjande att hovrätten, till skillnad från tingsrätterna, dömer för flera fall av utpressning och alltså bifaller åtalet även i den delen.

Detta är tredje domen i ärendet, eftersom rättegången i tingsrätten fick tas om.

– Oavsett utgången i målet kan man konstatera att häktningstiderna blivit alldeles för långa. Ska vi kunna lagföra den här typen av organiserad brottslighet i någon större omfattning, utan att utsätta de misstänkta för långa häktningstider med restriktioner, måste man enligt min uppfattning se över dagens processordning som utarbetades under de förhållanden som rådde under 1930-talet, säger Björn Frithiof.

Fyra av de tilltalade ska vara kvar i häkte till dess att de börjar avtjäna sina straff. Övriga tilltalade har tidigare släppts ur häktet.

Hovrättens ledamöter var eniga om domen.

Svensson/Svea hovrätt/Åklagarmyndigheten

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements