Korruptionen i Österåker

Ingela Gardner Sundström och hennes man Jan Olov Sundström är moderata politiker i den lilla kommunen Österåker. Jan Olov Sundström har länge varit ordförande i byggnadsnämnden och Ingela Gardner Sundström var länge kommunstyrelsens ordförande.

Sen början av 2000-talet driver paret Sundström också en egen friskoleverksamhet. När de byggde upp den verksamheten lånade de pengar. Pengarna lånades från ene privatperson. En av kommunens rikaste personer, en person i familjen Douglas, ägare av Rydboholms gods. Skolan som Sundströms driver ligger på mark som ägs av Carl Douglas. Arrendet på marken är egentligen 200 000 kronor per år, men paret Sundström betalar bara 20 000. De subventioneras alltså med 180 000 kronor varje år. De som subventionerar deras skolverksamhet är familjen Douglas, kommunens rikaste tillika dess största markägare:

Makarna Sundström får alltså 180 000 kronor i rabatt av grevefamiljen varje år. Om arrendeavtalet löper över 25 år, som Ingela Gardner Sundström säger, så innebär det att makarna Sundström kommer att ha bjudits på 4,5 miljoner kronor i rabatt av grevefamiljen när avtalet löper ut. Enligt Ingela Gardner Sundström så ville grevefamiljen gärna att det skulle finnas en montessoriskola i kommundelen, och det var skälet till att privatlånet och rabatten kom till.

Samtidigt som de fått sin skola subventionerad av familjen Douglas så har paret Sundström haft inflytande över många kommunala beslut som berör familjen Douglas mark och verksamhet. Några av dess beslut har varit att bevilja Douglas bygglov efter bygglov på strandskyddad mark. Bygglov som beviljats utan att några grannar tillfrågats över huvud taget:

Gång på gång har grevefamiljen Douglas i Österåker fått tillstånd att bygga, fälla träd, eller spränga bort berg för att bygga i och runt sin marina i Säbyviken. En enig moderatledd byggnadsnämnd i Österåker kommun har gett tillstånd varje gång, trots att marken inte får bebyggas. Och tillstånden har givits utan att kommunen kontaktat närmaste grannen Kåre Santesson, som kämpat länge emot just exploateringen av det strandskyddade området.

– När man vänder sig emot alla lagar och bestämmelser, så reagerar folk till slut. Men ”vad slottet vill, det går alltid igenom”, det har vi alltid sagt här, säger han.

Bland de största markägarna i Sverige

Uppdrag granskning har vid upprepade gånger försökt att nå byggnadsnämndens dåvarande ordförande, moderaten Jan Olov Sundström, men han har avböjt att låta sig intervjuas. Under hans tid som nämndordförande fick grevefamiljen sex olika bygglov eller dispensbeslut för Säbyviken, samtliga positiva för grevefamiljen. Byggnadsnämndens nuvarande ordförande Hampe Klein, (M), medger att man borde frågat grannarna.

I det här fallet kanske det vart lämpligt att fråga närmaste granne. Men jag var inte med på den tiden och därför kan jag heller inte svara för hur man resonerade, eller för vilka grannar man valde att inte fråga, säger han.

De som äger marinan är familjen Douglas på Rydboholms slott. Greve Gustaf Douglas har under många år varit en av Sveriges rikaste och största privata jordägare. Han är mångmiljardär och sitter också i moderaternas partistyrelse. Och grevefamiljen har bland annat genom sitt markägande haft en tydlig särställning i den moderatstyrda kommunen. Numera är det äldste sonen, Carl Douglas, som tagit över det mesta av familjens ägor däribland marinan i Säbyviken.

Det senaste bygglovet, en tillbyggnad på ett båtgarage har blivit överklagad och Douglas har fått nej till att bygga den. Utbyggnaden är dock redan gjord och är alltså ett svartbygge. Svartbyggen rivs normalt. Det tycks inte vara aktuellt med familjen Douglas svartbygge i Österåkers kommun. Istället för att tvinga fram en rivning, dvs följa lagen, vill kommunen retroaktivt ändra detaljplanen så att bygget blir lagligt ändå. Detta tycker kommunstyrelsens nuvarande ordförande Michaela Fletcher är bra och vettigt även om hon tycker att förhållandet mellan paret Sundström och familjen Douglas verkar något orent.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements