Märkliga städer – Kowloon Walled City

Del 8 av 14 i serien Märkliga städer

Kowloon Walled City är en stad, eller kanske snarare en stadsdel som inte längre finns. Den revs 1993-94, men innan dess hann den bli världens mest tätbefolkade område och är kanske den enda staden som saknat all form av egentligt styre. Det var en stad.

Historien om den märkliga staden börjar redan på Songdynastins tid (960–1279) då det grundades en handelsstation på platsen för att handla med salt. 1668 kom de första soldaterna till platsen och 1810 var ett lite kustfort färdigbyggt. 1842 överlämnades Hong Kong-ön till Storbritannien. Som en följd av detta byggde de kinesiska härskarna ut befästningen och förstärkte den med en mur. 19898 överlämande ytterligare t markområde till Storbritannien, det kallades New Territories. Mitt i detta låg befästningen som dock behölls av Kina och inte var en del av den mark som överlämnades till Storbritannien. Vid den tiden bodde omkring 700 personer innanför murarna.

1899 intog britterna befästningen bara för att finna att alla soldater var bort. Kvar fanns nu bara 150 invånare. I praktiken kom området att styras av britterna även om det formellt var kinesiskt. 1933 bslutade myndigheterna i Hong Kong att bebyggelsen inne i fortet skulle rivas och 1940 återstod endast myndighetsbyggnaden (yamen), skolan och ett hus. De 436 personer som hade bott innanför murarna fick nya hem på annat håll.

Under den japanska ockupationen av Hong Kong under andra världskriget använde de stenar från murarna för att förbättra den närbelägna flygplatsen Kai Tak. När japanerna gav upp så deklarerade Kina att de tänkte återta fortet med resultat att 2 000 flyktingar strömmade in i området år 1947 för att få Kinas beskydd. De bosatte sig där. Britterna försökte köra bort dem med misslyckades och lämnade från 1948 stan åt sitt eget öde. Från och med nu hade den inget styre, ingen överhöghet och inte ens en myndighet för att upprätthålla lag och ordning.

1950 utbröt en kraftig brand i området som förstörde 2 500 hus av trä och gjorde 17 00 människor hemlösa. Efter detta byggdes främst hus av sten och betong. Organiserad brottslighet fick ett starkt fäst i den och triadgrupper som 14K och Sun Yee On styrde i parktiken staden som var full med drogfabriker, droglangning, opiumhålor, bordeller och spelhålor såväl som illegal läkare- och tandläkarpraktiker. Befolkningen växte stadigt efter 1949 som ett resultat av flyktingvågor från Kina.

Kowloon Walled City

Fram till 1973-74 fick triaderna i princip styra området själva men med start från början av 1970-talet genomfördes en stor mängd polisrazzior och gripanden som ledde till att gangstergängens makt minskade. Befolkningen fortsatte dock öka och staden byggdes på med nya hus ovanpå de gamla så att det till slut blev en labyrint i tre dimensioner med 33 000 invånare på 2,6 ha år 1987 och alla möjliga typer av industrier och verksamheter. Det var då världens mest tätbefolkade område. Byggandet var helt oreglerat, lägenheterna mycket små, vatten och avlopp fanns på mycket få ställen, stora områden saknade helt dagsljus och på taknivå fanns ett system avs tegar som gjorde det möjligt att förflytta sig mellan olika byggnader. Även om triaderna hade stor makt i Kowloon Walled City levde de flesta invånare ändå ungefär samma liv som invånare i det omgivande Hong Kong.

Kowloon Walled City 1989

1984 kom Kina och Storbritannien överens om att Hong Kong skulle överlämnas till Kina, 1987 kom de överens om att Kowloon Walled City skulle rivas. 1993 började rivningen efter att folk fåtts att flytta med hjälp av ersättningar och nya bostäder. De sista invånarna förflyttades med våld under 1991 och 1992 då de inte var nöjda med de ersättningar som erbjöds och därför vägrade flytta. 1994 var staden riven och istället byggde sen park på området. I parken finns yamen-byggnaden och rester av den södra porten.

En stor mängd filmer, böcker, serier rollspel och dataspel har använt Kowloon Walled Cirty som miljö och sättning och i japan finns en återskapad fullskalemodell av en del av staden i en nöjespark.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Märkliga städer – WoomeraMärkliga städer – Neft Dashlari >>
Advertisements