Rikas intressen bakom stopp för vindkraftspark

Det var på förslag att bygga vindkraft i Göteborgs hamninlopp. I havet i Hake Fjord. Ett område där det passerar ett större fartyg var 20:e minut och där det inte förekommer nåt friluftsliv att tala om. Ingen med sitt vett i behåll skulle uppehålla sig där nån längre tid i en liten båt helt enkelt. Att vindkraftverken inte får byggas måste alltså egentligen bero på nåt annat än att området betraktas som viktigt för friluftslivet. En debattör i GP menar att det beror på de rikas intressen och de hot de framfört:

Vad är det då som får domstolen att göra dessa krumsprång? Anledningen kan ligga i det väl kända beteendet Not In My Back Yard (Nimby). Det är klart att vi måste rädda världen – men inte där jag bor. De som bor på sydvästra Hisingen och i Långedrag, många med ett betydande inflytande i samhället, har med alla tillgängliga medel motarbetat planerna på en vindkraftspark. I domen framgår att de boende i området yrkat på en ersättning om 1 700 000 kronor för sitt och sina advokaters engagemang. Det krävs mycket av en domstol för att i längden värja sig mot makthavares envetna påtryckningar.

Vältrafikerad farled

Domstolen menar att vindkraftsparken skulle medföra en påtaglig skada på riksintresset för friluftsliv (detta trots att stora fartyg passerar genom området var 20:e minut och försvaret tillåts skjuta skarpt i skärgården 115 dagar om året). Man skriver i domen att inverkan av vindkraft skulle bli så påtaglig att den begränsar strändernas värden för bad, fritidsfiske och rekreation.

Skulle barnen inte vilja bada och fiskarna inte vilja fiska för att det står vindkraftverk ute i vattnet? Detta synsätt är sannerligen föråldrat och strider dessutom mot de veteskapliga studier som gjorts över människors uppfattning av vindkraft. 85 procent av alla unga och 76 procent av alla vuxna är positiva till havsbaserad vindkraft, enligt en studie gjord av brittiska Ipsos. I Danmark, som är världens mest vindkrafttäta land, motsätter sig endast fem procent av befolkningen en fortsatt utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Jag tycker det vore bra med vindkraft i Hake Fjord. Det är helt enkelt att bra ställe att bygga vindkraftverk på. De som gnäller och klagar är som jag ser det helt ute och cyklar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements