Milda straff för sprängningarna mot Victoria Park

Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom mot de sex personer som stått åtalade för att ha orsakat explosioner i det flerfamiljshus på Rosengård där fastighetsbolaget Victoria Park har sitt områdeskontor. 20-åringen dömdes för sprängningen den 24 december 2014 till fängelse två år och sex månader. Två personer, nu 16 år respektive 18 år, dömdes för medhjälp till den sprängningen. Straffet för dem bestämdes till ungdomsvård och skyddstillsyn.

Straffen är förhållandevis milda i förhållande till vad åtalet gällde och vad åklagaren krävt vilket beror på att de åtalade friades helt för två av sprängningarna och den som som de tre personerna dömdes för betraktades inte som grov. Övriga tre åtalade personer friades helt.

Under hösten och vintern 2014 var det oroligheter på området Herrgården i Rosengård. Orsaken var att fastighetsbolaget Victoria Park under flera år vidtagit åtgärder på området genom att bl.a. vräka personer som inte hade kontrakt på lägenheten, inte skötte sig eller inte betalade hyran. I november 2014 fattade Svea Hovrätt beslut att 20-åringens familj skulle vräkas. Efter det beslutet utsattes Victoria Parks kontor för tre sprängningar i december 2014. 20-åringen åtalades för alla tre medan övriga sex endast åtalades för sprängningen den 24 december.

Tingsrätten har hört ett 20 tal vittnen, varav flera poliser. Endast en person har sett personer röra sig vid Viktoria Parks kontor vid en av de två första sprängningarna, men varken det vittnet eller något annat har sett 20-åringen eller annan person utföra sprängningen. Det finns inte heller någon teknisk bevisning som knyter 20-åringen till de två första sprängningarna. En sms-konversation mellan 20-åringen och hans flickvän visar att 20-åringen kände till sprängningarna, men det räcker inte som bevis för att kunna konstatera att han sprängde kontoret. Han frikändes därför för de två första sprängningarna i december.

Sprängningen på julafton har 20-åringen erkänt. Det finns också vittnen som sett att det runt 20-åringen fanns ytterligare minst två personer och att de två hindrade andra att gå förbi sprängningsplatsen. Av dessa två personer har den 16 år gamla pojken också sagt att han var på platsen och ett vittne har identifierat både honom och 18-åringen. De två har genom sitt agerande hjälpt 20-åringen så att han kunnat placera och antända bomben. Några bevis för att de andra tre åtalade personerna hjälpt till med sprängningen finns inte och de frikändes därför.

Bomben har förvisso placerats i ett hus som det bor flera familjer i. Sprängningen var dock inte så kraftig att det fanns risk för att någon person i huset skulle kunna komma till skada. Bomben orsakade bara skador i och i anslutning till Victoria Parks lokaler. Inte heller någon person på gården har skadats och hur stor risken var för det är oklar. Tingsrätten bedömde därför brottet som allmänfarlig ödeläggelse, inte som ett grovt brott som åklagaren hävdat.

20-åringen och 18-åringen dömdes också för skadegörelse eftersom de har bränt soptunnor den 23 november. Den dömde 20-åringen verkar nöjd med domen:

Han ser med ”stor tillfredsställelse” att tingsrätten frikänner hans klient för bomberna den 20 och 21 december. Dessutom blev fängelsestraffet betydligt kortare än de åtta år som åklagaren hade krävt.

20-åringen är också nöjd med att ingen av kompisarna blev dömd för att ha varit med och planerat och utfört själva bombdådet.

– Han är glad att de blev frikända. Han tog ju på sig julaftonssprängningen helt och hållet själv. Nu dömdes visserligen två kompisar för medhjälp. Men det blev ungefär som han tyckte att det skulle bli, säger advokat Mikael Nilsson.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements