Asien – våldsamma buddhister

Del 5 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Asien är jordklotets minst våldsamma världsdel om vi ser till mordfrekvensen, dvs antalet mord per 100 000 invånare. Miniländer och länder i krig (inklusive Pakistan) är borträknade. Siffrorna är i allmänhet från 2012.

Högst mordfrekvens i Asien

Burma (Myanmar) 15,2
Turkmenistan 12,8
Mongoliet 9,7
Kirgisistan 9,1
Filippinerna 8,8
Kazakstan 7,8
Kambodja 6,5
Laos 5,9
Nordkorea 5,2
Thailand 5,0

Länderna på topplistan när det gäller antalet mord är antingen buddhistiska länder som Burma, Laos, Thailand och Kambodja eller centralasiatiska muslimska länder som därmed avviker från andra muslimska länder som har låg mordfrekvens. Dessa länder har också i huvudsak mongolisk/turkisk befolkning medan Tadzjikistan som inte har sådan befolkning men är muslimskt har låg mordfrekvens.

Det enda land i Asien som huvudsakligen är kristet, Filippinerna, är också med på listan över länderna med hög andel mord. Flertalet länder med hög mordfrekvens är också länder som styrts av olika kommunistiska regimer. Det handlar dessutom enbart om ganska fattiga länder med stora ekonomiska klyftor som dessutom.

Sydostasiens svar på Tyskland, Vietnam, hör dock inte till de våldsamma länderna trots att det är buddhistiskt, fattigt och länge befann sig i krig. Att ha kommunistisk regim tycks dock inte hänga ihop med hög våldsbrottslighet, däremot att ha haft det.

Lägst mordfrekvens i Asien

Singapore 0,2
Japan 0,3
Kuwait 0,4
Bahrain 0,5
Indonesien 0,6
Saudi-Arabien 0,8
Kina 0,8
Sydkorea 0,9
Hong Kong 0,9
Oman 1,1
Qatar 1,1
Macao 1,4
Tadzjikistan 1,6
Bhutan 1,7

Lägst mordfrekvens har i huvudsak länder med kinesiskt kulturarv vilket inkluderar Sydkorea och Japan samt arabiska länder med islam som religion. Alla länder på listan med låg mordfrekvens har starkt hierarkisk, ofta patriarkal kultur med strikt regelverk. Det är socialt konservativa länder.

I Asien finns det alltså ett samband mellan socialt konservativa länder och låg mordfrekvens. Detta är tvärtemot vad vi kan se i Europa där det finns ett samband mellan socialt radikala,  frihetliga länder och låg mordfrekvens. Det finns också ett klart samband mellan buddhistiska länder och hög mordfrekvens. Detta kanske är lite oväntat då buddhism ju ofta förknippas med fredlighet och andlighet.

Muslimska länder som inte är arabiska har inte låg mordfrekvens, men inte heller hög såvida de inte ligger i centralasien och har tillhört de kommuniststyrda länderna. Ett samband mellan tidigare kommuniststyrda länder och hög mordfrekvens förefaller tydligt, precis som i Europa. Ett visst samband mellan länder som varit i krig och hög mordfrekvens tycks också finnas. Nån skillnad på franska kolonier och andra tidigare kolonier som vi kunnat se i Afrika och Amerika går inte att se i Asien.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Våldet i Europa – en fråga om öst och västBrottslighet – det finns kulturella skillnader >>
Advertisements