Våldsbrottsligheten i Afrika – låg i norr, hög i söder

Del 3 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Som tidigare konstaterats i ett inlägg är de länder på den afrikanska kontinenten som har låg våldsbrottslighet i huvudsak muslimskt dominerade länder och tidigare franska kolonier. Däremot verkar fattigdom och rikedom inte ha någon relation till mordfrekvensen på det sätt som kan ses i andra delar av världen som exempelvis Asien och Karibien. Siffrorna på mordfrekvensen i detta inlägg kommer från United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och finns också tillgänglig från Världsbanken. Jag har i dessa listor uteslutit länder där det är krig. De flesta uppgifter gäller 2011 eller 2012.

Lägst mordfrekvens i Afrika

Algeriet 0,7
Malawi 1,8
Réunion 1,8
Sierra Leone 1,9
Marocko 2,2
Tunisien 2,2
Senegal 2,8
Mauritius 2,8
Liberia 3,2
Sao Tome och Principe 3,3
Egypten 3,4
Niger 4,7
Mauretanien 5,0
Mayotte 6,0
Ghana 6,1

Förutom Sierra Leone, Liberia, Ghana, Egypten, Malawi och Sao Tome & Principe och Mauritius handlar det om länder som tidigare varit franska kolonier. Samtliga länder utom Sierra Leone, Liberia, Ghana, Mauritius, Réunion, Malawi och Sao Tome & Principe är muslimskt dominerade länder. Sierra Leone och Liberias förekomst på listan är tveksam då länderna nyligen varit inblandade i blodiga krig. Det är tvivelaktigt om uppgifterna faktiskt stämmer. Tas Liberia och Sierra Leone bort skulle ytterligare två länder med i huvudsak muslimsk befolkning hamna på listan.

Högst mordfrekvens i Afrika

Lesotho 38,0
Swaziland 33,8
Sydafrika 31,0
Rwanda 23,1
Nigeria 20,0
Ekvatorialguinea 19,3
Botswana 18,4
Namibia 17,2
Elfenbenskusten 13,6
Tanzania 12,7
Kongo (gamla franska) 12,5
Mozambique 12,4
Etiopien 12,0
Madagaskar 11,1

Förutom Madagaskar och Elfenbenskusten finns inga tidigare franska kolonier på listan över de mordtätaste länderna. Elfenbenskusten har nyligen haft krig. Tre länder som skulle funnits med på listan om de inte uteslutits på grund av krig är DR Kongo (gamla belgiska), Sudan och Sydsudan. Sudan hade i så fall varit det enda muslimska landet på listan över de med högst mordfrekvens. Två av länderna på listan har stor andel muslimer, det är Nigeria och Elfenbenskusten.

I topp bland länderna med högst mordfrekvens ligger främst länder i södra Afrika som berörts apartheidpolitiken, tidigare tyska och belgiska kolonier (Tanzania, Namibia, Rwanda och sannolikt även DR Kongo). Swaziland, Lesotho och Botswana är etniskt mycket homogena.

Sydafrika, Nigeria, Elfenbenskusten, Botswana och Namibia är förhållandevis rika länder men på listan finns också några av Afrikas fattigaste länder som Tanzania och Rwanda. Något samband mellan stor fattigdom och hög brottslighet tycks inte finnas i Afrika i motsats till resten av världen. Däremot kan det kanske finnas samband mellan mineralrikedomar och hög brottslighet. Sydafrika, Botswana, Namibia, Nigeria, Ekvatorialguinea, DR Kongo, Sudan, Sydsudan, och Etiopien är länder med stora mineralfyndigheter och stor prospektering efter mineral och olja. Lesotho och Swaziland är i praktiken delar av Sydafrika även om de formellt är självständiga länder.

Statistiken från Afrika tyder på tydliga kulturella skillnader mellan olika afrikanska länder när det gäller brottslighet men däremot inget samband mellan brottslighet och fattigdom. De länder som berörts av apartheidpolitik har i likhet med liknande länder i andra delar av världen (som exempelvis Latinamerika, Karibien och USA) en hög våldsbrottslighet. Detta har sannolikt en stor betydelse för att förklara vilka länder som har hög mordfrekvens i Afrika. Vi kan också konstatera att länder med franskt kulturarv har låg mordfrekvens.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Muslimska länder har låg våldsbrottslighetVåldet i Europa – en fråga om öst och väst >>
Advertisements