Brottslighet – det finns kulturella skillnader

Del 6 av 6 i serien Kultur och brottslighet

Genom att titta på världen länder och kulturella bakgrundsfaktorer i dessa lände har vi kunnat se ett samband mellan olika kulturer och våldsbrottslighet. I Karibien och Centralamerika kan vi se ett tydligt samband mellan låg våldsbrottslighet och länder som tidigare varit franska kolonier. Detta samband syns också i Afrika, men inte i Asien. Samtidigt kan vi i såväl Amerika som Afrika se ett samband mellan länder som haft apartheidlagstiftning och hög våldsbrottslighet.

I Europa och Asien finns det bland annat ett samband mellan tidigare kommuniststyrda land och hög våldsbrottslighet men också mellan protestantiska länder och låg våldsbrottslighet. I hela världen kan vi se ett samband mellan välfärdsstater och låg våldsbrottslighet, rika länder och låg våldsbrottslighet, fattiga länder och hög våldsbrottslighet. I Asien finns ett samband mellan länder som är buddhistiska och hög våldsbrottslighet medan länder i den kinesiska kultursfären har låg våldsbrottslighet. Muslimska länder tenderar i hela världen att ha en låg våldsbrottslighet, Det är tydligast när det gäller länder i den arabiska kultursfären.

Att brottsligheten ser olika ut i olika delar världen och i länder med olika kultur och historisk bakgrund är uppenbart. Däremot är det inte säkert  hur sambanden ser ut. I alla fall har jag ingen aning om vad det är som orsakar skillnaderna. Jag har bara tittat på att det finns samband och skillnader mellan våldsbrottslighet och olika kultur. Det är väldigt komplexa saker och inte helt enkelt.

Ta exempelvis det faktum att antalet mord per 100 000 invånare (mordfrekvensen) i Sverige  är mindre än 1 och har varit kring 1 sen 1700-talet medan Finland i stort sett hela tiden haft en mordfrekvens på mellan 2 och 4. Klart våldsammare i Finland alltså. Samtidigt finns ingen skillnad på finländare som bor i Sverige och andra invånare i Sverige. Kulturella skillnader behöver alltså inte följa med när någon emigrerar. De kan naturligtvis göra det men det är ingen självklarhet.

Tittar vi på annan kriminalitet blir sambanden annorlunda och därför ska jag i några inlägg titta på korruption och kultur.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Asien – våldsamma buddhister
Advertisements