Granskande om romer

Romer i SverigeBoknytt
Romer i Sverige
Karl-Olov Arnstberg
Debattförlaget

Granskande om romer

Alla människor är lika värda, alla individer och alla grupper.  Med det sagt går det ända att konstatera att vissa grupper i vissa avseenden är mer problematiska än andra. Till exempel är män, unga och arbetarklass överrepresenterade i brottslighet.

Orsakerna tar jag inte upp här, men att diskutera att verkligheten ser ut på detta sätt är ingen fördom, det är en efterdom. Och till kön, klass och ålder kan vi tillfoga etnicitet. Så är även politiskt-ekonomiskt-kulturellt-”rasligt” underprivilegierade etnonationella grupper inte sällan överrepresenterade i brottslighet.

De fyra faktorerna samverkar tidvis. Till exempel begås många brott i USA av oproportionellt många unga svarta underklassmän. Och för att göra något åt denna överrepresentation av vissa grupper måste diskussionen utgå från verkligheten utan skygglappar. Sedan kan man ha olika syn på vad verkligheten är.

Enligt denna boks författare, som är före detta professor i etnologi vid Stockholms universitet, har många svenska och andra romer ett problem vad gäller brott och anpassning till det omgivande samhället. Han har fått mycket kritik för att ha uttalat sig i denna politiskt känsliga fråga.

Det BÖR helst inte – i den bästa av världar – vara så att vissa grupper av medmänniskor har en större grad av social problematik än andra. Då är det alltför lätt att generalisera, kategorisera och döma hela gruppen kollektivt (än värre, bli rasistisk). Detta är självklart fel eftersom det bara är de enskilda individerna som är ansvariga för sina bra/dåliga handlingar/värderingar.

Men om det ändå ÄR så – så måste man utgå från kunskap om verkligheten sådan den är för att kunna åtgärda problemet. Att gå från BÖR (värdering) till ÄR (fakta) är ett bekymmersamt feltänkande som kallas det naturalistiska misstaget.

Hans Norebrink

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements