Knarklangarna fick fritt fram när eget bruk kriminaliserades

Att innehav av narkotika för eget bruk kriminaliserats har enligt en kortanalys från Brå fått till resultat att knarklangarna kommer undan, medan allt fler döms för eget bruk. Kriminalisering av narkotikainnehav har alltså fått negativa effekter i det stora hela. Innehav av narkotika för eget bruk kriminaliserades 1988. I början av 1980-talet anmäldes cirka 30 00o fall av narkotikalangning varje år. Idag är det endast 10 000 fall. Sedan 1988 har antalet anmälda fall av innehav och eget bruk ökat från cirka 20 000 till sammanlagt närmare 90 000 per år.

Polisen har enligt analysen förskjutit sitt arbete från att bekämpa försäljning av narkotika till att bekämpa konsumtion. Kombinerat med fokus kring uppklarningsprocent och pinnräkning har det lett till kraftigt negativa konsekvenser för bekämpningen av illegala droger. Langarna har i stor utsträckning fått fritt fram då eget bruk är mycket lättare att bevisa. Eget bruk anmäls av polisen och har en uppklarningsprocent på 100%. Alla åker fast, polisen får en bra statistik, brottet kräver inget större utredningsarbete (de flesta erkänner).

Att polisen i praktiken inte gör några större utredningar riktade mot knarklangning har lett till att det är i stort sett riskfritt att sälja narkotika så länge en själv inte bär det på sig eller har det i sin egen lägenhet. Detta förhållande har stimulerat uppkomsten av kriminella nätverk som ofta har narkotikalangning som huvudsaklig inkomstkälla. Konkurrensen kring den lukrativa knarkhandeln med låg risk att åka fast är en stor del av det som driver våldet mellan olika kriminella gäng.

Kriminaliseringen av innehav för eget bruk har lett till att polisen felprioriterar vad det gäller narkotikabrottslighet. En stor mängd människor som inte på något sätt är kriminella döms,  medan de kriminella langarna kommer undan.

Noterbart är också att det under den tid polisen fokuserade på langarna så minskade användandet av narkotika. När eget bruk kriminaliserades och polisen ändrade sina arbetsmetoder så ökade bruket av narkotika igen för att efter ungefär år 2000 ligga på en stabil nivå. Den nuvarande lagstiftningen på narkotikaområdet är uppenbarligen vansinnig. Den drabbar fel personer, leder till fler narkotikarelaterade dödsfall (är eget bruk ett brott är tröskeln att söka vård mycket större) och minskar inte bruket av droger.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements