Stor bilhandlare och tveksam fastighetshaj i Panamapappren

Del 11 av 12 i serien Panamapappren

Bilhandlaren är Anders Hedin från Hedin Bil och Anders Hedin Invest AB. Han förekommer som delägare i Vegas Venture Development Ltd, ett företag på British Virgin Islands (BVI) som existerade 2005-2009. En lång rad andra svenskar förekommer också som delägare.

Dels J.A.P. Andersson och Carl-Magnus Hessel med adresser i Schweiz, vidare Johan Bohman med angiven adress i London och slutligen B.A. Andersson, J. (Johnny) Krogsböll, K.S. Isberg, M.K.M (Mattias) Martinsson och M.J.E (Mikael) Rosenberg med adresser i Sverige. Mattias Martinsson och Johnny Krogsböll har bolaget Devcontrol AB tillsammans. Mikael Rosenberg är en fastighetsmagnat i Stockholm som bland annat är delägare i bolaget Trygghem Bostads AB.

Johan Bohman bör vara den Johan Bohman som var med och startade det skandalomsusade bostadsbolaget Allokton AB och sedan var inblandad i härvan kring USA-bolaget xG Technology som av många betraktades som ett rent lurendrejeri. Han bor i London. Han grundade också det som senare blev EFG Bank i Sverige. I härvan kring xG technology hävdade Bohman att han själv blivit lurad. Det finns också kopplingar mellan bankirfirman ACH Securities i Schweiz, Johan Bohman och xG Technology. ACH gick i konkurs år 2009. Samma år som firman på BVI avvecklades men om det har nåt samband är osäkert. Orsaken till konkursen var till stor ett kraftigt kursfall för aktier i xG Technology. En man vid namn Olof Hedengren var huvudägare i ACH och på firman fanns också Victor Sunö som bedrivit affärer ihop med Johan Bohman i Panamabolaget Treco International som dock hade sin verksamhetsbas i Schweiz.

Bohman har också anklagats för att under flera år ha brutit mot Finansinspektionens regler och föreskrifter i sitt bolag Greenstream Investment Services som han ägde via ett nederländskt bolag, Comitatus BV som i sin tur ägdes av Syringa SA i Luxemburg. Han stämdes av Svenska Kyrkan för hanteringen av deras pengar:

Redan 2005 vann Svenska Kyrkans pensionskassa processen mot bolaget Bohman & Lindström AB. En skiljedom hade avgjort att bolaget, som ansvarade för förvaltningen av en del av kyrkans besparingar på totalt 7 miljarder kronor, hade brutit mot placeringsreglementet genom att placera i papper som inte var tillräckligt likvida.

Av förvaltarberättelsen i Greenstream Investment Services, tidigare Bohman & Lindström AB, framgår att skiljenämnden, som meddelade dom i november 2005, förpliktade konkursbolaget att betala skadestånd till kyrkan om 19,6 miljoner kronor plus ränta. Men någon betalning skedde aldrig. Detta ledde till att Svenska kyrkan stämde bolaget samt företrädarna, bland dem Johan Bohman, på hela beloppet. Bohmans bolag var då redan försatt i konkurs.

– Det är främst av etiska och moraliska skäl som vi driver den här frågan, för vem ska värna om etiken om inte kyrkan gör det? säger Bengt Emriksson, i dag nybliven pensionär men då vd för Svenska kyrkans pensionskassa, till Kyrkans tidning.

Svenska Kyrkan fick tillbaka sina pengar, men inte på grund av stämningen. I konkursen konstaterades att Greenstream var ett märkligt och dåligt skött bolag. Det hade till och med begåtts olagligheter i bolaget:

Skulder har felförts och bolaget har tidvis drivits med negativt eget kapital utan att ledningen har upprättat en kontrollbalansräkning. I själva verket har konsekvensen blivit den motsatta: ledningen har blåst upp det egna kapitalet så att missförhållandena inte har framgått.

Särskilt kritisk är konkursförvaltaren mot hur bolaget har värderat ett dotterbolag som köptes in från bolagets andra ägare, Sverker Lindström. Värderingen, 8 miljoner, går inte att försvara eller förklara, tycker konkursförvaltaren som tycks anse att bolaget därmed har lidit skada. Och effekten är i alla fall relativt tydlig: 8 miljoner kronor har förts över från Johan Bohmans nederländska ägarbolag Comitatus BV (i sin tur ägt av Luxemburgbolaget Syringa SA) , tvättats genom Greenstream för att sedan betalas ut till Johan Bohmans kompanjon.

Den uppblåsta värderingen gör också att bolagets egna kapital har redovisats för högt under flera år. Det betyder i sin tur att bolagets rapportering till Finansinspektionen har varit missvisande eller ofullständig. Både revisorn och konkursförvaltaren anser att bolaget därmed brutit mot lagen:

[…]

Någon anledning för konkursförvaltaren att stämma Johan Bohman som skadeståndsskyldig finns inte. Svenska kyrkans pensionskassa, som begärde bolaget i konkurs, har fått de pengar som den tilldömdes i en skiljedom 2005. I skiljedomen begärde kyrkan 67 miljoner kronor med tilldömdes 20 miljoner. Bakgrunden till den tvisten var att kyrkan ansåg att Johan Bohmans förvaltningsbolag hade överskridit de placeringskriterier som förvaltningsbolaget hade att följa.Läs här om tvisten som tvingade bort Bohman från Stureplan.

Bolaget hade en rad högprofilinstitutioner som kunder. Bland dessa märks Cancerfonden, Volvo Pensionsfonder, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, flera landsting och Sveriges Läkarförbund. Bolagets i särklass viktigaste kund var emellertid Svenska kyrkans pensionskassa och förvaltningsbolaget satt som mest på 2,3 miljarder kronor av kyrkans pensionskassas totala ränteportfölj. Resten av ränteportföljen,1,7 miljarder kronor, förvaltades av Kammarkollegiet. Kassans aktieportfölj förvaltades av Carnegie.

Som ägare i BVI-bolaget Vegas Venture förekom också en rad bolag i olika skatteparadis med märkliga namn såsom Gekko Capital ltd (en anspelning på en film om en extremt obehaglig och girig kapitalist), Hamlet Financial Corp (BVI), Sandy Shores Investments Ltd, Churchbury Ltd (Gibraltar) och Real Holding SA (Luxemburg).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Ikea, Candyking och Malmros i PanamapapprenDömda brottslingar och tvivelaktiga företag i Panamapappren >>
Advertisements