Kriminella gängs verksamhet – informella sektorn

Del 2 av 5 i serien Kriminella gäng 2016

Enligt Brå:s nya rapport om kriminella gäng och nätverk i Sverige så ägnar de sig år , svart ekonomisk verksamhet i form av svarttaxi, svartklubbar, svartkrogar, tveksamma restauranger med mera. En del av företagen kan vara legala men ändå innehålla svart verksamhet. Dessutom sysslar de med narkotika, smuggling av narkotika, dopingpreparat, alkohol, tobak, rån, organiserade stölder, häleri, människohandel, koppleri, svartarbete med mera.

Vinstdrivande verksamheter i den informella sektorn

Den vinstdrivande kriminella verksamheten bedrivs ofta genom att personer från olika gruppkategorier går samman och bildar projektbaserade konstellationer.

Enligt rapporten profiterar många kriminella kon­stellationer och individer på den så kallade informella ekonomi som finns i de tre storstäderna. Det handlar om billiga varor och tjänster till följd av skattebrott och annan kriminalitet. Det som tillhandahålls är exempelvis svarttaxi, försäljning av ”skattefria” cigaretter i jourlivsbutiker, alkohol, stöldgods, icke deklarerade matvaror och svartarbete.

Kontantbranscher som restauranger är ”ett nav i brottsligheten”. Vid sidan av svartarbete hanteras smuggelsprit och cigaretter samt droger. Illegalt spel förekom­ mer också. Personer med koppling till den kriminella miljön kan också via bulvaner äga restauranger, småbutiker etc. Misstankar finns också att pengar tvättas i restauranger.

Risken är stor att den informella ekonomin kan ha en dominoef­fekt menar rapporten vidare. Näringsidkare som fuskar och bryter mot reglerna kan enligt Brå få konkurrerande verksamheter att även de ta steget in i den informella ekonomin.

En parallellekonomi har uppstått som många är beroende av och drar nytta av. I ett kort­siktigt perspektiv kan därför allmänhetens stöd för att motverka den irreguljära ekonomin vara begränsat.

Svart arbetskraft är ett sått att hålla nere kostnaderna i formellt legal verksamhet. För vissa personer finns knappast några andra möjligheter än att arbeta svart. Papperslösa invandrare har en svag ställning på arbetsmarknaden och tvingas acceptera låga löner. Människor med låga inkomster ska också ha någonstans att bo. Med nödvändighet är dessa personer beroende av en svart ekonomi.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Kriminella nätverk och gäng i SverigeKriminella gängs verksamhet – narkotika >>
Advertisements