Göteborgs farligaste områden och stadsdelar

Göteborgs absolut farligaste områden ligger inte i förorterna utan de centrala stadsdelarna såvida du inte är gangster. För en kriminellt aktiv person är det farligast där han bor och det är också därför skjutvapenmord är vanligast i problemförorter, socialt eftersatta områden med fattig arbetarklassbefolkning.

Men för den som inte är kriminell är det farligast i de områden där det förekommer mest våldsbrott på allmän plats. Det är i centrala Göteborg som har dubbelt så många anmälda våldsbrott per 100 000 invånare jämfört med Angered. En stor anledning till det är att krogarna ligger i centrala Göteborg och våldsbrott är intimt förknippade med alkohol.

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare år 2015

Centrum 3 230
Östra Göteborg 1 587
Angered 1 585
Lundby 1 370
Majorna-Linné 1 066
Västra Hisingen 886
Askim-Frölunda-Högsbo, 878
Norra Hisingen, 807
Örgryte-Härlanda, 760
Västra Göteborg 538

Källa: Brå

Tittar vi enbart på rån är skillnaderna ännu större. Rån är ett brott som inte riktar sig mot andra kriminella utan främst mot folk som inte har koppling till gäng eller annan brottslighet. I Östra Göteborg ingår en central stadsdel, Gamlestaden.

Antal anmälda rån per 100 000 invånare år 2015

Centrum 603
Östra Göteborg 234
Majorna-Linné 217
Lundby 186
Angered 165
Askim-Frölunda-Högsbo, 135
Norra Hisingen, 102
Örgryte-Härlanda, 94
Västra Göteborg 82
Västra Hisingen 80

Källa: Brå

Våldtäkter är å andra sidan ett brott som i stor utsträckning begås i bostäder. Där är skillnaderna mindre. Det är dock lite märkligt att Västra Göteborg och Norra Hisingen ligger så lågt även om områden med hög andel troende kristna som Fiskebäck, Södra Skärgården och landsbygden i Säve ligger i dessa två områden.

Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare år 2015

Centrum 83
Angered 57
Östra Göteborg 56
Askim-Frölunda-Högsbo, 52
Örgryte-Härlanda, 50
Västra Hisingen 48
Majorna-Linné 47
Lundby 47
Norra Hisingen, 20
Västra Göteborg 17

Källa: Brå

Den bild som framträder i en studie av anmälda brott är att våldsbrott som riktas mot gemene man på allmän plats är vanligast i de centrala delarna av staden. Detta gör dessa stadsdelar till de farligaste stadsdelarna för den som inte är kriminella eller missbrukare. Mord i missbrukskretsar sker i hemmen och med kniv, medan mord och försök till mord i gangsterkretsar främst sker på allmän plats i olika förorter. Den typen av brott innebär en mycket liten risk för allmänheten att drabbas. Oskyldiga kan dock drabbas genom att de är vänner eller släkt med grovt kriminella personer och gängmedlemmar. Men det handlar om ett riktat våld som inte innebär nån större fara för den som inte är kriminell.

Den typ av rån och misshandel som sker i köpcentrum och på kroggator är däremot riktad mot vem som helst. De brotten är den största risken för vanligt folk och de sker i centrum. De vanligaste platserna för rån är områdena kring Nordstan, Centralstationen, Avenyn och Järntorget.

Risken att bli utsatt för våldsbrott för en person utan koppling till gängbrottslighet är följaktligen störst i centrala Göteborg och störst risk är det runt Nordstan, Centralen, Avenyn och Järntorget. Där mest folk vistas och där krogarna finns.

Göteborgs farligaste stadsdelar är med andra ord Nordstan, Lorensberg, Vasastan, Heden, Haga, Pustervik, Inom Vallgraven och Masthugget (Långgatorna). Farligaste platserna och gatorna är Nordstan, Centralen, Kungsportsavenyn och Järntorget. Inte förorterna som GP hävdar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements