Dom för driften av Swefilmer

Tingsrätten i Varberg meddelade igår dom i det uppmärksammade målet där två män åtalats för att ha stått bakom och drivit hemsidan Swefilmer.com.

En 23-åring, Ola Johansson som är hemmahörande i Kungsbacka, dömdes för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och samhällstjänst. Vid straffmätningen tog tingsrätten hänsyn till hans ålder när brotten begicks. Åklagaren yrkade på ett års fängelse för honom. Den andre mannen, 26-årige Alisan Biber som bor i Tyskland, dömdes för brott mot upphovsrättslagen och grovt penningtvättsbrott till fängelse i 3 år. Åklagaren yrkade på fängelse i 4,5 år.

Av utredningen i målet är det även klarlagt att det har funnits andra okända personer som varit med och drivit hemsidan.

Tingsrätten ogillade Nordisk Film A/S skadeståndstalan av det skälet att det inte är bevisat att filmen ”Johan Falk – Kodnamn Lisa” fanns tillgänglig på Swefilmer.com under den tidsperiod som åklagaren har påstått. Skadeståndet filmbolaget begärde var 10 miljoner. Naturligtvis en helt orimlig summa.

Båda de åtalade männen nekade till brott.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements