Björn Werner i GP visar sig monumentalt okunnig

Med anledning av G 20-mötet som möttes av enorma demonstrationer med över 100 000 vänsterdemonstranter påstår krönikören Björn Werner att de han kallar vänsterextremister hatar demokrati. Det är uppenbart att Werner är monumentalt okunnig. Han förväxlar önskan efter mer demokrati med hat mot demokrati.

Islamister och högerextremister är mot demokrati, yttrandefrihet, fri rörlighet, människors lika värde och hatar dagens borgerligt liberala kapitalistiska demokrati för att det är för mycket demokrati.

Vänstern är mot dagens borgerligt liberala kapitalistiska demokrati på grund av att det inte är tillräckligt mycket demokrati. På grund av att det är för lite demokrati. Motsatsen till vad islamister och högerextremister tycker med andra. Motsatsen till vad Björn Werner påstår. Säkerligen finns det vänstermänniskor som hatar dagens kapitalistiska och begränsade demokrati, men de flesta gör det inte. Björn Werner vet helt enkelt inte vad han pratar om. Han uttalar sig om saker som han inte vet ett skit om. Han är helt enkelt monumentalt okunnig.

Om inte så är alternativet är att han är monumentalt oärlig och ljuger. Så illa vill vi ändå inte tro om en krönikör i GP.

Vänstern vill att demokratin ska gälla även ekonomin. Vänstern vill utöka demokratin. Vänstern vill att arbetare ska ha lika mycket makt som företagsägare. Vänstern vill att människor ska var lika mycket värda, ha rättvisa och jämlika löner, kunna flytta vart de vill, röra sig fritt, tycka vad de vill osv. Islamister och högerextremister vill det motsatta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Björn Werner i GP visar sig monumentalt okunnig”

 1. ”Vänstern är mot dagens borgerligt liberala kapitalistiska demokrati på grund av att det inte är tillräckligt mycket demokrati.”

  Begreppet ”borgerlig demokrati” är för mig ett problematiskt begrepp, som ofta använts av vänsterns motståndare för att visa på att vänstern är emot politisk demokrati (fria val, åsikts- och yttrandefrihet, etc) vilket för mig leder helt fel. Det finns dessvärre också gott om exempel där realsocialistiska regimer försvarats genom påståendet att de stod för något ”högre” än ”borgerlig demokrati”. Min egen åsikt i detta är att ”borgerlig demokrati” är ett förbrukat begrepp.

  Den slutsats jag dragit av historien är att varje samhällsbildning måste bygga på politisk demokrati. Det är endast så legitimitet kan byggas, sedan tillhör jag de första att inse dilemmat att det saknas historiska exempel på att politiskt demokrati lett till en utvidgning till det ekonomiska området. Dock finns det ett grundarbete att göra i att definiera ekonomisk demokrati, det handlar om gränsdragningar när den ekonomiska demokratin skall träda in men det handlar också – inte minst – om att hitta dess organisering. ”Klassiskt” förstatligande där representanters representanter styr vägledda av gigantiska byråkratiska överbyggnader leder, som historien visat, knappat någonvart och fungerar krasst sett – utifrån produktivitets- och resursperspektiv (men inte fördelningsperspektiv) sämre än nu rådande ordning.

  1. VI är överens i sak, men det finns liksom ingen bra utvecklad vokabulär eller några bra utvecklade begrepp som jag ser det.

   1. Från ett helikopterperspektiv kan jag se samhället som tre beslutsomåden. Det område där ramarna sätts, det område där varor och tjänster produceras, och det område där vi som mänskliga individer antingen själva eller i frivillig förening med andra fattar våra beslut utan inblandning av andra strukturer.

    För det första området, ramarna, bör politiskt demokrati kunna fungera som begrepp, för det andra området, varu- och tjänsteproduktion, bör ekonomisk demokrati kunna fungera även om mycket ”tänk” återstår. Det tredje området handlar om personlig frihet. Den ”fullständiga” demokratin handlar om hur gränserna mellan dessa områden dras för att skapa ett så harmoniskt och rättvist samhälle som möjligt men samtidigt ett fungerande och utifrån den mänskliga naturen realistiskt samhälle.

Kommentarer inaktiverade.