Assistansbedrägeri i Segeltorp med koppling till mordserie?

I mars i år häktades 4 personer i Segeltorp i södra Stockholm som misstänkta för assistansfusk. De misstänktes för att ha lurat Försäkringskassan att de hade rätt till ersättning trots att de inte hade det. Försäkringskassan betalade ut den ersättning som de misstänkta begärde. Enligt åklagaren var det 10 miljoner kr som har betalades ut felaktigt.

Tingsrätten beslutade den 13 mars 2017 om s.k. kvarstad på så mycket egendom hos fyra misstänkta personer att Försäkringskassans krav på skadestånd om 10 miljoner kr kunde säkras. Kvarstaden beslutades utan att de misstänkta fick yttra sig.

De 4 häktades för grovt bedrägeri. Alla fyra är från en och samma familj, det var också en äldre anhörig till dem med rätt till hjälp som skulle får assistans. Problemet var att de 4 familjmedlemmarna redovisade många fler timmar än vad de faktiskt arbetade för den äldre personen med hjälpbehov:

Enligt misstankarna, som gäller grovt bedrägeri, har personerna fått betalt för att vårda en äldre svårt sjuk kvinna, utan att det mesta av assistansen utförts. Flera sitter anhållna och några av de misstänkta är anhöriga till kvinnan.

Kvinnan har beviljats assistans drygt 30 timmar om dygnet, där sex av timmarna utgör så kallad dubbelassistans då det är två personer som arbetar samtidigt.

Men enligt Försäkringskassans misstankar ska kvinnan bara ha fått cirka åtta timmars assistans om dagen.

– Jag blir heligt förbannad när jag tänker på det här. Den här personen i fråga har ett stort behov att få assistans och omvårdnad och det här handlar ju om vanvård, säger Thomas Falk, chef för kontrollenheten på Försäkringskassan.

Enligt Försäkringskassans utredning har flera av assistenterna inte ha befunnit sig på plats hos kvinnan enligt de tidrapporter som lämnats in.

Hur det gått i ärendet är oklart då jag inte kunnat hitta någon dom. Kanske har det inte ens har varit rättegång ännu.

Det intressanta med detta fall är att de fyra personerna är syskon och föräldrar till Peyman Sehab som den 14 juli dömdes till 11 års fängelse för ett mord som ägde rum den 1 februari. Mordet ingår i en serie mord med koppling till Segeltorp, Vårby och Skärholmen.

Varför morden i mordseriens skett är lite oklart, men en osämja har uppstått bland tidigare vänner. De flesta tolkar det nog som om det har med cannabishandel att göra men hade jag varit polis hade jag inte uteslutit en koppling till assistansbedrägeriet. Kanske finns det fler assistansbedrägerier bland de människor som kan kopplas ihop med morden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements