Fängelse för spritsmugglare

Tingsrätten i Göteborg meddelade för två dagars en dom i det mål som har rört en större spritsmuggelhärva genom så kallade ”spritbussar”. De tre huvudmännen dömdes till fängelse på mellan 2,5 år och 3 år. Totalt dömdes 18 av de 24 personer som var åtalade för att ha smugglat sprit till ett sammanlagt värde av cirka 40 miljoner kronor.

De tre huvudmännen dömdes för bland annat grov smuggling och grovt bokföringsbrott. En av huvudmännen i åtalet har drivit ett bussbolag med flera bussar registrerade i bolaget. Bussarna har använts till smuggelresor till norra Tyskland där stora mänger öl, vin och sprit har inhandlats. Åklagarna har genom bland annat avlyssning kunnat dokumentera minst 69 resor.

Åklagarna hävdar att i genomsnitt 6 387 liter öl, 996 liter vin och 574 liter sprit förts in vid varje tillfälle, byggt på uppgifter från Tullverkets kontroller.

– Detta är en viktig dom från tingsrätten i Göteborg. Tack vare denna och ett par andra domar, samt genom de utredningar som genomförts har en stor grupp grovt kriminella personer avskräckts från spritsmuggling i organiserad form, säger Mats Mattsson, extra åklagare i vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Tillsammans med de tre huvudmännen har 21 så kallade medhjälpare stått åtalade. De är personer som åkt med bussarna och som vid kontroller i tullen uppgivit att de köpt öl, vin och sprit för personligt bruk men i själva verket sålt spriten vidare. Sex av dessa personer frikändes medan 15 fälldes för olika relaterade brott som smuggling eller medhjälp till smuggling till mellan ett års fängelse och villkorlig dom och samhällstjänst eller dagsböter.

– Det är en omfattande dom på drygt 350 sidor som vi behöver tid att sätta oss in i. Innan vi tar ställning till huruvida vi väljer att överklaga de friande domarna eller inte måste vi i lugn och ro analysera domen och hur tingsrätten har resonerat. Men vi kan redan nu konstatera att en del av de som friades har haft tillsynes väldigt undanskymda roller, säger Bodil Borison, extra åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping och som tillsammans med Mats Mattsson har drivit målet.

De åtalade brotten begicks åren 2013-2016.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements