Landshövdingehus på Skansberget

Alexander Lisinski, medlem i Arkitekturupproret och Yimby Göteborg, har lagt ett förslag om att det ska byggas landshövdingehus på Skansberget igen. Byggandet ska ske i Kommendantsängen på södra sidan av Skansberget där det tidigare funnits landshövdingehus.

Skansberget

Miljöpartiets Emmali Jansson som gärna bygger höga och fula lamellhus i småskalig villabebyggelse är dock skeptisk till nya hus på de platser där hus en gång stod. Hon tycker istället att de aktuella betongplattorna ska bevaras som grönområde:

Ordförande Emmali Jansson (MP), tror dock att bergets grönytor kan spela en avgörande roll när det kommer till bebyggelse.

– Det är ganska stor brist på grönytor i Haga-Linnéstaden så det ska nog ganska mycket till. Det finns också en stor brist på förskolor och skolor i området, men självklart ska vi ju ta upp och titta på det här. Jag ser gärna fler landshövdingehus i Göteborg, säger hon.

För det första så handlar det inte om grönytor utan om betongplattor där det förut stod hus, för det andra är det knappast brist på grönytor i området kring Haga och Kommendantsängen. Det är ett rent påhitt av Jansson, det är gott om grönytor i området, dels den del av Skansberget som är en park, Slottsskogen och bergen mellan Annedal och Landala/Guldheden. Men Jansson kanske aldrig hört talas om Slottsskogen och kanske inte känner till hur området faktiskt ser ut. Yimby Göteborg har genom tre medlemmar (Alexander Lisinski, Tove Krabo och Pär Johansson) skrivit en kommentar till förslaget där följande passus förekommer:

Originalhusen uppfördes mellan 1895 och 1900 och måste sägas vara av stort kulturhistoriskt värde. Rivningarna 1967 var ett stort misstag. I över femtio år har husgrundernas platåer varit tomma sånär som på de växter som lyckats slå rot. Det som skedde i Göteborgs stadskärna på 1960-talet har fortfarande lämnat öppna sår i staden. I de fall den ersatts med nybyggnation har den tillkomna arkitekturen oftast lämnat en hel del att önska. Nilssonsberg och Annedal, delar av Masthugget och Olivedal (Nordostpassagen) tillhör platser vars ”före – efter”-bilder får anses vara skräckexempel på totalslakt av en stads själ och karaktär. Här föreslås istället ett återuppförande av det som med stor tondövhet revs för femtio år sedan.

Läs också Lukas Memborns skrift om landshövdingehus.

Stöd Lisinskis förslag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements