Biologisk mångfald hotas av veganism

De viktigaste biotoperna för biologisk mångfald i Sverige är betesmarker av olika slag. Betade ängar, lundar och hagar. Betesmarker kräver djur som betar. Har vi tamdjur på bete kan vi lika gärna använda produkter från djuren såsom mjölk och kött.

Äter vi inget kött försvinner betesmarkerna. Försvinner betesmarkerna försvinner en mycket stor del av den biologiska mångfalden, däribland många blommor, fåglar och vilda bin (inkl. humlor). Försvinner bin så blir det svårt att producera frukt, bär och grönsaker, för utan pollinerare går det inte. Utan djur som betar minskar tillgången på gödsel och minskar tillgången på gödsel minskar avkastningen på åkrarna för den produktion som inte behöver pollinerare (främst spannmål). Minskar avkastningen på åkrarna går det inte att föda mänskligheten.

Med andra ord hotar veganismen också mänskligheten. Knappast nu, knappast snart, men så småningom.  Om vi alla gick över till att äta veganmat. Och då har jag ändå inte berört den vitaminbrist som lätt kan uppstå om vi inte noggrannt håller koll på vad vi äter.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements