Lindholmen, Lundbyvass och GP:s små märkligheter

När GP skriver om centrala Hisingen kallar de i stort sett alltid Lundbyvassen (Lundbyvass) för Lindholmen. Radio- och TV-huset ligger i Lundbyvass som är den stadsdel där Götaverkens varv tidigare låg. Lundbyvassen är det officiella namnet.

Många säger Lindholmen om Lundbyvassen, men det blir och är inte riktigt rätt. En gång när jag skulle vara med i ett TV-program sa några TV-anställda till mig att TV-huset låg på Lindholmen. Jag åkte dit, men jag hittade inget TV-hus. För det ligger inte på Lindholmen, inte i Lindholmen, utan i Lundbyvassen. Det är väl iofs inte hela världen om folk eller GP kallar Lundbyvassen för Lindholmen men det vore trevligare om det blev rätt. Det vore också trevligt om officiella namn på stadsdelar var desamma som folk använder.

Brämaregården är det officiella namnet på stadsdelen som av de flesta kallas Kvillestaden. GP kallar konsekvent stadsdelen för Brämaregården vilket formellt är rätt. Men i analogi med det så borde de kalla nya och övre Masthugget för Stigberget för det är det officiella namnet på stadsdelen. Masthugget är namnet på Långgatsområdet. Kallar GP Kvillestaden för Brämaregården så borde de rimligtvis också kalla Lundbyvassen för just det och inte för Lindholmen.

Så det är mellan Lundbyvassen och Kvillestaden som det är svårt att ta sig. Fast egentligen inte. När husen börjar ta slut i Lundbyvassen finns en gata, cykelbana och gångväg under den stora Lundbyleden. Det är svårt att missa. När en följer Lundbyhamnens kaj österut finns det snart inga hus och där mitt i ingenstans finns en gångbro över som i praktiken går mellan Frihamnen och Kvillestaden, inte mellan Lundbyvassen och Kvillestaden.

Det är svårt att gå mellan Lindholmen och Brämaregården som normalt brukar betraktas som det område som ligger kring Wieselgrensplatsen och österut mot den tidigare Vågmästareplatsen och stadsdelen Kvillebäcken. Så långt har GP rätt. Men anledningen är nog inte främst att Lundbyleden ligger i vägen utan att det är långt. Mellan Lundbyvass och Kvillestaden är det dock Lundbyleden som ligger i vägen, även om problemet nog överdrivs av GP och utredningen. Det större problemet med Lundbyleden (och Hamnbanan) finns snarare mellan Lindholmen och Sannegårdshamnen på södra sidan och Rambergsstaden på norra sidan. Mellan Lundbyvass och Kvillestaden i öster och Sannegården i väster med Eriksbergs centrum. Där finns inte en enda övergång.

Läs mer:

Advertisements