Omfattande tillslag mot illegal snustillverkning i Göteborg

Under tisdagen den 28 augusti genomförde Ekobrottsmyndigheten ett större tillslag i flera lokaler i Göteborgstrakten. Tre personer greps som misstänkta för grova skattebrott kopplat till illegal snustillverkning under åren 2017 och 2018. Det har också gjorts ett stort beslag av tobak som misstänks vara oskattad.

– Vi misstänker att verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp i uteblivna skatteintäkter. Dessutom misstänker vi att de flesta arbetarna i fabriken har avlönats svart, säger Daniel Larson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Tillslaget är resultatet av några månaders kartläggning och sker i samverkan med andra myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket, m.fl.

Huvuddelen av snusproduktionen tros ha skett vid en mindre fabrik i ett industriområde i Göteborg. Det misstänkta brottsupplägget har varit att endast anmäla en mindre del av den verkliga produktionen till Skatteverket och på så sätt undanhålla staten den punktskatt som gäller för tobak och som ska betalas vid all yrkesmässig tillverkning av snus.

Punktskattebrott, som årligen uppgår till miljardbelopp i skattebortfall, är en av Ekobrottsmyndighetens tre prioriterade brottstyper. Utöver tobak gäller punktskatter också för alkohol och energivaror såsom olja.

– Punktskattebrott genom illegal cigarett- och snusproduktion är en prioriterad brottslighet inom Ekobrottsmyndigheten som vi arbetar hårt för att störa och slå ut. Den senaste tiden har vi haft särskild anledning att titta på verksamheter som sysslar med just oredovisad snustillverkning. Det kommer säkerligen fler insatser framöver, säger Daniel Larson.

Det aktuella ärendet har initierats av Ekobrottsmyndigheten utredningsverksamhet och förundersökningen har pågått sedan i januari i år.

– Det är viktigt att komma ihåg att den här typen av brottslighet bedrivs ofta i syfte att finansiera annan, grövre brottslighet. Den som köper snus ska nog tänka till när det erbjuds en stock snus för 100 – 150 kronor. Risken med den prisbilden är att tobaksskatten inte har betalats och köparen göder därmed grov ekonomisk brottslighet, säger Daniel Larson.

I samband med tillslaget kallades Arbetsmiljöverket till platsen som fattade beslut om omedelbara åtgärder på grund av bristande säkerhet.

Samtliga misstänkta förnekar brott.

Advertisements