Felaktig rapport om dubbdäck från Chalmers?

En rapport från Chalmers slår fast att dubbdäck tar fler liv än vad de räddar. Men tyvärr har rapporten nog ett allvarligt fel. Den slår fast att dubbdäcken står för ett stort antal liv i samband med småskalig koboltbrytning i gruvor i Kongo-Kinshasa. Det verkar vid en granskning vara felaktigt.

61% av världens koboltproduktion är en biprodukt vid kopparbrytning och 37% en biprodukt från nickelbrytning. Koppargruvor och nickelgruvor är storskalig gruvindustri och har inte alls de arbetsmiljöproblem som finns när det gäller småskalig gruvbrytning.

2% av världen kobolt kommer från koboltgruvor, däribland en större gruva i Marocko och småskalig brytning i Kongo. Men en större andel än så kommer från småskalig gruvbrytning.  Kongo-Kinshasa (DRC) står för cirka 60% av världens koboltproduktion och beräkningar visar att den småskaliga produktionen där motsvarar en större andel än 2% av världens koboltproduktion.

Endast en minoritet av Kongos (DRC) produktion kommer dock från småskalig gruvbrytning utan det mesta kommer från storskaliga gruvbrytning, i huvudsak som biprodukt vid landet stora koppargruvor. 15-20% av landets koboltproduktion kommer från småskalig gruvbrytning. Detta skulle ge vid handen att omkring 10-15% av världens koboltproduktion skulle komma från småskalig gruvbrytning.

Endast 4% av världens kobolt används till däck, tvål etc. Den mängd kobolt från småskalig gruvbrytning som når tillverkningen av dubbar till dubbdäck är med andra ord sannolikt så liten att den är försumbar. Dubbdäck orsakar följaktligen inga dödsfall i gruvindustrin överhuvudtaget.

Även om vi räknade med att all kobolt från DRC användes till dubbdäck skulle dödsfallen bara vara 20% av det som Chalmersforskarna räknade ut. Med tanke på den låga andel av allt kobolt som används till dubbdäck är det naturligtvis också en alldeles för hög siffra. Dessutom räknar Chalmersforskarna (om jag fattat det rätt) alla dödsfall i småskalig gruvbrytning vilket naturligtvis också är dumheter då huvuddelen av en småskaliga gruvbrytningen inte har nåt med kobolt att göra, ännu mindre med tillverkningen av dubbdäck att göra. Beräkningssättet förefaller mig ovederhäftigt då jag uppfattar det som om Chalmersforskarna räknar med all koboltproduktion i Kongo. Men kanske jag missuppfattat nåt då deras beräkningar verkar ytterst krångliga.

Chalmersrapporten är som jag ser det helt enkelt ovederhäftig när det gäller de problem som de kan tänkas orsaka i gruvorna. Att utgå från problemen vid småskaligt brytning och hänföra det till dubbdäck känns inte rimligt.

Däremot har rapporten kanske helt rätt när det gäller det antal dödsfall som orsakas av de föroreningar som sker när. Det är ju svårt att lita på en rapport även i andra sammanhang när den innehåller ett sådant generalfel som påståendena om dubbdäck och småskalig gruvbrytning. Så ärligt måste det nog anses vara ytterst tveksamt om dubbdäck faktiskt orsakar så många dödsfall som forskarn påstår. Men jag har också tidigare lästa andra rapporter som menar att de utsläpp av partiklar och giftiga ämnen som dubbdäcken orsakar i vägtrafiken är så omfattande att de orsakar väldigt många dödsfall. Så den biten av Chalmersforskarnas rapport förefaller trovärdig.

Advertisements