Börs-vd dömd för otillbörlig marknadspåverkan

Svea hovrätt dömde i förra veckan en vd, tillika koncernchef för ett börsbolag till otillbörlig marknadspåverkan. Det handlar om Martin West, VD i Precomp Solutions, som för ett år sen dömdes i Stocholms tingsrätt men överklagade domen. Han är också en av huvudägarna i det First North-listade bolaget. Brottet har syftat till att höja marknadspriset på aktien i det egna bolaget.

Enligt åtalet handlade vd:n under år 2016 aktier i det egna bolaget vid sammanlagt 19 tillfällen. Transaktionerna bestod av mindre aktieposter som inte har var kommersiellt motiverade utan istället syftade till att höja marknadspriset samtidigt som vd:n privat, eller genom bolag, varit en betydande aktieägare i bolaget. Aktiehandeln har även gett falska eller vilseledande signaler avseende pris och efterfrågan på aktierna.

Martin West köpte vid ett tillfälle 155 aktier till en kurs och ytterligare fem aktier till en något högre kurs. Vid två tillfällen har två köp skett samma dag och flera gånger har köp skett flera dagar i följd. En stor del av köpen innebar en förändring på mer än tio procent av priset jämfört med vad som betalats innan dess. Enligt hovrätten är det i det närmaste uppenbart att vd:ns återkommande köp av mycket små aktieposter inte har utgjort någon sparstrategi i syfte att sprida risker. Wests investeringar har inte innefattat någon reell affärsmässig risk. Han har dessutom, i egenskap av vd i bolaget, samt med ett betydande ägarintresse i bolaget, haft ett tydligt intresse av att hålla aktiekursen uppe.

Han dömdes till villkorlig dom och 70 dagsböter à 680 kronor med hänsyn till att han är tidigare ostraffad. Straffvärdet motsvarar dock cirka tre månaders fängelse. Domen är en sänkning av bötesbeloppet jämfört med domen i tingsrätten.

– Jag är nöjd med domen. Den skickar en viktig och tydlig signal om att det inte är ok att manipulera en aktiekurs på det sätt den dömde har gjort. När det dessutom är fråga om en insynsperson, som i det här fallet en vd, är det extra allvarligt. Det riskerar att urholka marknadens integritet och rubba investerarnas förtroende för den, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare, i ett pressmeddelande.

Advertisements