Tre män och en kvinna dömda för tillverkning av ecstasy

En man och en kvinna som är sammmanboende har dömts för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott enligt en dom i Göteborgs tingsrätt. Genom brottet har de enligt domen förvärvat närmare 2 kilo ecstasy-pulver (mdma) och tillverkat tabletter för försäljning av preparatet. Ytterligare två män har medverkat i delar av tillverkningen och övrig narkotikahantering. Tillverkningen har skett i två lägenheter, en i Majorna och en på Lindholmen.

Mannen i samboförhållandet dömdes även för att ha smugglat in 6 kilo testosteron. Han dömdes totalt till fängelse i fem år och sex månader. Hans sambo dömdes till fängelse i fyra år. De två övriga männen dömdes till fängelse i två år vardera. Ett kontantbelopp om 146 500 kronor som hittades i parets lägenhet vid husrannsakan bedöms härröra från brottslig verksamhet och förverkades, dvs beslagtogs och kommer inte att lämnas tillbaks.

Mannen och kvinnan i samboförhörhållandet är 28 respektive 27 år gamla och är inte kriminellt belastade sedan tidigare. Tillverkningen av ecstasy-tabletterna har skett i deras bostadslägenhet som de hyrt i andra hand. Utrustningen för tillverkningen har de köpt utomlands på nätet och fått levererad till Sverige. Mannen har tagit på sig ansvaret för narkotikahanteringen. De två har hävdat att kvinnan varit helt ovetande om hanteringen, men tingsrätten ansåg att hon blivit överbevisad om delaktighet i brottet. Båda bedömdes ha agerat gemensamt och ha intagit centrala roller i brottsligheten. Däremot ansåg tingsrätten att det inte kunde bevisas att kvinnan även har haft del i insmugglingen av testosteronpartiet. Partiet upptäcktes och togs i beslag av tullen omedelbart efter införseln till Sverige.

De övrigas medverkan har främst bestått i tillverkning av tabletter med ecstasy i den ene mannens bostadslägenhet. De har också transporterat narkotika och utrustning för tillverkningen. Till skillnad från samboparet har de enligt tingsrätten inte varit inblandade i all åtalad narkotikahantering. Själva har de i huvudsak förnekat brott och sagt att de bara medverkat obetydligt i brottsligheten. De är i ungefär samma ålder som samboparet. De är inte brottsbelastade men har under brottsperioden varit inne i narkotikamissbruk.

Tingsrätten menar att alla fyras brottslighet är så allvarlig att annan påföljd än fängelse inte kan bli aktuell för någon av dem. Skillnaden i längden av deras fängelsestraff återspeglar deras grad av medverkan i brottsligheten. Nån knarkförsäljning tycks dock aldrig ha kommit igång, varför straffen måste anses vara hårda.

Utredningen som ligger till grund för domen har utförts av tullkriminalen och är omfattande. Den består främst av fynd vid husrannsakan, filmer från övervakningskameror, filmer, chattar och annan information från de dömdas mobiltelefoner samt spaningsiakttagelser av tullkriminalens personal.

Advertisements