Utan bönder ingen civil beredskap!

Det nybildade Nätverket Folk och Fred startar med anledning av fredsdagarna 8 och 9 maj 75 år efter kriget tog slut i Europa en kampanj för uppropet Utan bönder ingen civil beredskap!

Idag finns det anledning att uppmärksamma nya hot mot vårt samhälles sårbarhet. Därför stödjer Folk och Fred den av organisationer för småbrukare, miljö och solidaritet startade namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap! Det blir nätverkets första utåtriktade kampanj.

Nätverket verkar för både fred på Jorden och fred med Jorden och har både enskilda och folkrörelser som medlemmar. Feministen och pacifisten Elin Wägners bok ”Fred med Jorden” förordar en omställning till ett ekologiskt hållbart jordbruk och samhälle. Det menar vi är en angelägen uppgift för mänskligheten minst lika mycket idag som när boken gavs ut 1940.

I en debattartikel i Dagens Arena protesterar Folk och Freds initiativtagare Birgitta Hedström från Broddetorp, medlem i Jordens Vänners Bonde- och Urfolksutskott, Tord Björk från Kristianstad, medlem i Aktivister för fred och Roland von Malmborg ordförande för Gröna kristna tillsammans med andra i nätverket som KG Hammar, medlem i Kristna Freds Lund och Ingalill Bjartén från Simrishamn, socialdemokratisk medlem i Fredskulturnätverket mot att civila beredskapen med enhälliga beslut lades ner på 1990-talet. Både Alliansens och rödgröna regeringar valde sedan att förlita sig på solidariteten inom EU och inköp på världsmarknaden i händelse av kris. Det har visat sig vara en illusion. Vikten av civil beredskap både när det gäller medicin, medicinsk utrustning och mat har blivit påtaglig när en kris drabbar många samtidigt.

Coronakrisen har visat att riksdagspartiernas försvarspolitik varit missriktad. Det går inte att försvara sig med robotmissiler mot virus. Att föra krig och delta i bombningen av främmande länder leder till flyktingtragedier. Så argumenterar undertecknarna av artikeln för att riksdagspartiernas agerande i freds- och försvarsfrågan visar på en växande klyfta gentemot den folkliga opinionen. Något som märks när alla i riksdagen är för kraftig militär upprustning med mindre nyansskillnader och svenska folkets vilja att Sverige verkar för avskaffande av kärnvapen inte respekteras.

Nätverket Folk och Fred samlar en stor bredd av folk och organisationer. På kort tid efter bildandet 19 april har en organisation byggts upp med sida på internet och kampanjer startas för fred, miljö och välfärd mot militärupprustning. Deltagarna i nätverket kan ha olika syn på vägen mot detta mål. De kan vilja värna om den gudomliga skapelsen, säga att det viktiga är att lämna gården och lokalsamhället efter sig i bättre skick än det man fick ärva eller att kortsiktiga vinstintressen inte ska få vara överordnade värnandet av naturen och mänskliga värden. Tillsammans menar nätverket att en viktig väg till fred går genom att minska vårt samhälles sårbarhet i samverkan med bönder och inte minst småbrukare. Därför uppmanar vi alla att skriva under namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap!

Tord Björk, sammankallande för Nätverket Folk och Freds aktions- och kommunikationsgrupp

Advertisements