Mikael Dambergs fascistoida förslag om hårdare tag

Mikael Damberg vill ha hårdare tag mot unga med anledning av skjutningen i Hallunda där en 12-årig flicka dog. Om han verkligen på allvar tror att hårdare tag mot unga förbrytare skulle leda till att skjutningar som i 90% av alla fall begås av vuxna män och i huvudsak drabbar andra vuxna män är han faktiskt osannolikt dum i huvet. Så dum kan han bara inte vara. Det handlar istället om en rent fascistoida förslag från en sosseregering som för länge sen slutat företräda arbetare och vanligt folk.

Det är faktiskt politiskt vansinne att gynna högerextrema krafter genom att kräva hårdare straff för unga på grund av ett brott som inte har med unga brottslingar att göra. Faktum är ju att hårdare straff för unga medför ökad brottslighet och inte minskad brottslighet. Detta genom att unga skolas in i en permanent brottslighet om de sätts i fängelse under lång tid. Det är på alla sätt vansinne att ge hårda straff till unga brottslingar.

Damberg borde istället fråga sig varför det finns skjutningar och åtgärda de bakomliggande problemen. Däribland arbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist, upplevt utanförskap, diskriminering, och psykisk sjukdom. Åtgärder som Damberg och andra i regeringen istället borde föreslå är mer pengar till den psykiska vården, subventionerat bostadsbyggande, åtgärder för att skapa full sysselsättning, åtgärder mot rasism och diskriminering, flera fritidsgårdar och bättre stöd till idrottsföreningar. Med mera i samma anda. Vidare bör de satsa på -kassa, socialbidrag, försörjningstöd och sjukkassa  med mera på en nivå som det går att leva på.

En del sådan saker nämner Damberg också, men bara repressiva åtgärder. Fler repressiva sociala åtgärder är hans recept, inte fler förebyggande åtgärder. Istället för att se till att det finns tillräckligt med bostäder så att folka kan flytta om de vill och slippa trångboddhet vill han istället använda repressiva åtgärder för att tvinga människor till olika saker. Damberg vill bara ha mer repression men vill inte lösa problemen. Tvång, straff, repression, förtryck är vad Damberg föreslår. Det är en högerextrem fascistoid politik. En politik som inte löser några problem med brottslighet utan förvärrar dem.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!