Mångfald är en framgångsfaktor

Exploatering av naturmiljöer eller klimatförändringar, innebär påfrestningar på populationer och arter. Växter och djur måste hinna anpassa sig till de nya förhållandena eller flytta till nya områden för att inte hotas av utrotning. Förutsättningarna att klara den utmaningen ökar med Läs mer…

Advertisements

Ekologi – olikhet ger stabilitet bland djuren i naturen

Varför vissa arter av växter och djur varierar mer i antal än andra är en central fråga inom ekologin. Nu rapporterar forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med en kollega i Tyskland att individuell variation har en positiv och stabiliserande effekt på Läs mer…

Individuella skillnader är nyckeln till framgång – på gott och ont?

Vi lever i en värld där livsbetingelserna förändras i allt snabbare takt och där arter som inte hinner anpassa sig eller flytta till gynnsammare områden riskerar att dö ut. Professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet rapporterar nu att individuell variation är Läs mer…