Murén, Hierta och Kleman

Detta handlar om tre affärsmän som samverkade, var kollegor och ingift släkt, nämligen om Pehr Murén från Gävle, Lars Johan Hierta från Stockholm samt Pontus Kleman. Pontus Kleman var svärson till Hierta, Murén och Hierta var riksdagskollegor. Murén var en Läs mer…

Advertisements

Ennes – en av Gävles rikaste köpmannafamiljer

Fredrik Ennes (1682-1753) föddes i Landskrona men var 1706 i Gävle som en representant för en firma i Hamburg. 1713 blev han kramhandlare i Gävle och 1714 fick han gården Brynäs från sin svärmor. Hans dotter Barbro Ennes (1712-77) gifte Läs mer…

Elfbrink – gävlefamilj av samma ursprung som Elfstrand

Olof Elfbrink (1773-1835) föddes som son till Daniel Nilsson, bonde i Västanå. Hans farbror var Daniel Danielsson Elfstrand och han var kusin med Daniel Elfstrand d.y. (1783-1815). Olof Danielson som han då hette fick tidigt jobb i farbroderns firma i Läs mer…

Göransson – från ingifte till storindustri

Familjen Göransson var länge de dominerande ägarna av det företag som idag heter Sandvik AB och som tidigare hette Elfstrand & Co, Högbo Stål & Jernverk AB och Sandvikens Jernverks AB. Ursprunget är alltså det av Daniel D:son Elfstrand år Läs mer…

Gävlekapitalet

Under den svenska kapitalismens framäxt på 1800-talet var det främst handelskapital från Göteborg som gjorde det hela möjligt. Kapitalstarka familjer som tjänat ihop rikedomar på sjöröveri, sill, smuggling och handel kunde använda sina stora profiter som tjänats under sillperioden på Läs mer…

Gävle-Dala Järnväg – äldst men snabbt ett dotterbolag till BJ

Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverks AB). Som byggherre valdes Claes Läs mer…

Bergslagernas Järnvägar AB – en gång Sveriges största privata järnväg

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Läs mer…

Sveriges järnvägar – en skapelse av staten och kapitalet i samarbete

Den svenska järnvägsutbyggnaden på 1800-talet var i högsta grad en nödvändighet för industrialiseringen av Sverige. Det krävdes mycket stort kapital för byggandet av de svenska järnvägarna och därför kom finansiering i mycket stor utsträckning från olika offentliga finansiärer som staten Läs mer…