Gävlekapitalet

Del 1 av 9 i serien Gävlekapitalet

Under den svenska kapitalismens framäxt på 1800-talet var det främst handelskapital från Göteborg som gjorde det hela möjligt. Kapitalstarka familjer som tjänat ihop rikedomar på sjöröveri, sill, smuggling och handel kunde använda sina stora profiter som tjänats under sillperioden på 1700-talet och kontinentalblockadens smuggling och handel i början av 1800-talet som grundplåt för diverse investeringar i industri och nya handelsföretag under 1800-talet. Det handlar om familjer som Wijk, Röhss, Kjellberg, Dickson, Ekman, Waern med flera. Uppfinningar inom järntillverkningens och papperstillverkningens område möjliggjorde också industriexpansionen. Även järnvägen var viktig för det hela.

Utanför Göteborgsområdet fans det också annnat kapital, ofta centrerat kring olika hamnstäder som exempelvis Sundsvall, Norrköping, Trelleborg, Malmö och Helsingborg. Även Gävle var en sådan stad. I Gävle fanns handelsmän som också gjort sig pengar på handel och sjöfart under 1700-talet. Det handlar om sådana familjer som Rettig, idag en av Finlands större finansfamiljer, Elfstrand som en period var Sveriges största redare, Göransson, senare ägare till Sandviken och Pehr Murén. Gävleköpmännen var också de som byggde Sverige första färdiga fjärrjärnväg, Gävle Dala Järnvägar (GDJ)

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
Technorat: , , , , , , , , .

Powered by Qumana

Series NavigationGöransson – från ingifte till storindustri >>
Advertisements