Treschow – markägare i tre länder

Del 15 av 22 i serien Markägande i Sverige

Del 15 av 22 i serien Markägande i SverigeSläkten Treschow är idag markägare i tre länder. I Norge är familjen en av de allra största privata markägarna och familjens överhuvud Mille Marie Treschow (1954-) är gift med en av Norges Läs mer…

Advertisements

Mannerheim – Treschow – Kramfors

Del 12 av 14 i serien Träbaroner

Del 12 av 14 i serien TräbaronerTvå Härnösandsbor, köpmännen Erik Reselius och Johan Sellström, jämte några andra påbörjade år 1742 bygget av Kramfors första såg: Som byggmästare anlitades finländaren Christopher Kramm, som i sitt anställningskontrakt tillförsäkrade sig en andel i Läs mer…

Hagen – livsmedelshandlaren som blev storkapitalist

Del 13 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer

Del 13 av 22 i serien Nordiska finansfamiljer1953 startade Odd Hagen (1926-) far en livsmedelsbutik i Strömstad och åren efter det öppnade 3 butiker i Oslo. 1975 ägde Odd Hagen sammanlagt 5 butiker och två år senare övertog Stein Erik Läs mer…

Hagen – norsk familj med makt i Sverige

Del 8 av 15 i serien Utländska ägargrupper i Sverige

Del 8 av 15 i serien Utländska ägargrupper i SverigeStein Erik Hagen är en norsk finansman som byggt upp ett industriimperium som kontrollerar ett ganska stort antal svenska företag. Centrum i Hagens imperium är det av Hagen-familjen kontrollerade hodlignbolaget Canica Läs mer…