Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt

Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. För en del skogsarter krävs dock större skyddade områden för att de ska överleva. Forskargruppen har analyserat Läs mer…

Advertisements

Svensk skog förvandlas till industrilandskap

Introduktion Sverige har ett oförtjänt gott rykte internationellt för sitt så kallade hållbara skogbruk. Länder som köper svenskt virke vilseleds med olika typer av miljöcertifiering, och begreppet ”återplantering” antyder ett hållbart nyttjande av skog.  Medan avverkningar i tropiska länder ofta Läs mer…

Okunskap tycks vara regeringens signum

Enligt Naturskyddsföreningen styr okunskap den svenska naturvårdspolitiken. Det är okunskap som styr den borgerliga skolpolitiken. Och den svenska brottsbekämpningen styrs också av okunskap på högsta nivå. Jan Björklund har ingen kunskap om pedagogik, ingen kunskap om hu rman lär sig Läs mer…

Vargslakten i januari – en svart fläck i naturvårdens historia!

Pressmeddelande från Svenska Rovdjursföreningen 100105. Många människor har reagerat häftigt och med stark avsky inför den massjakt på varg som de nyligen bevittnat via medierna, säger Svenska Rovdjursföreningen. Jakten, som enligt miljöminister Andreas Carlgrens ständigt upprepade mantra, skulle vara ”begränsad Läs mer…