Privatiseringar och nedskärningar orsaker till försämring

Patientsäkerheten i Sverige har försämrats de senaste åren skrivs i SVD idag. Det kan ha orsakat upp till 3000 dödsfall. Uppgiften kommer från ett seminarium ordnat av Sveriges kommuner och landsting (SKL) under Almedalsveckan. Mycket fokus läggs i artikeln vid rapporteringssystem och liknande för att komma åt problemet. Men inget skrivs om det som är den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten.

Nämligen de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten. Ideologin styr både SKL:s rapportering och tidningarnas. Därför står inget om det uppenbara faktum att försämringar leder till just försämringar. Nedskärningar innebär automatiskt försämringar. Det verkar ju ganska uppenbart för även den mest oinsatte. Nu bekräftas detta av den rapport som SKL presenterade i Almedalen.

Den bästa åtgärden vore naturligvis att vi återställde vården till det skick den befann sig innan nedskärningarna. Samtidigt är det naturligtvis ingen fel på en förbättring av rapportering och uppföljning. Men den viktigaste åtgärden är naturligtvis en återställare till en allmän, god och bra vård för alla.

Vid sidan av nedskärningar innebär även privatiseringar en försämring av sjukvården. Undersökningar från USA visar på en dyrare sjukvård, en ojämlik sjukvård och en ineffektivare vård.

Läs mer om sjukvård.
Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati: , , , ,

Advertisements
 • Dr O

  Faktum är att vården aldrig har spenderat så mycket per patient som nu, så frågan är vilken nivå den ska återställas till. Rekommenderar SVT:s dokumentär Välfärdsmysteriet på Dokument Inifrån, finns på svt.se-webben.

 • Anders_S

  Se där. Ett resultat av privatiseringar och nedskärningar. Amerikaniseringen av vården har redan lett till kostnadsökningar och ineffektivitet.

 • Dåcktor Erik

  Du har fel. Patientsäkerheten har inget/väldigt lite med ägandeformen/privatiseringar att göra. Det är en vanlig åsikt på vänsterkanten, men den är generande felaktig trots det. Du påstår att ‘de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten’ är ‘den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten’. Vad har du för belägg för det?

  Orsakerna till fel i sjukvården är istället organisation (oberoende av ägandeform), teknikutformning och systemkomplexitet (amerikanska studier visar ett samband, detta samband finns också här enligt svenska studier) men framförallt kulturen. Som det står i artikeln, underrapporteringen gör att fel upprepas eftersom personalen inte rapporterar dem. De är skyldiga enligt lag att rapportera misstag som gör att den som begår dem kan bli av med legitimationen.
  (Även rubrikens ‘vårdslarv’ visar en okunnig syn på misstag inom sjukvården. Det handlar sällan om slarv, utan är en naturlig följd av människor som en del av ett avancerat och komplext system. Errare humanum est.)

  Ett första steg mot en säkrare sjukvård är just att ändra rapporteringskulturen och i högre grad börja lära av misstagen istället för att straffa folk pga dem. Den på vänsterkanten så populära men ack så stolliga åtgärden ‘återställare’ är i sammanhanget meningslös. Vad ska sjukvården ‘återställas’ till egentligen? Hur? Med vad?

 • Anders_S

  dåcktor erik:

  Det finns ett samband mellan privatisering och mindre effektiv och dyrare vård. Det finns ett smband mellan sämre vård och privatisering. Det finns undersökninagr som visar detta. Läs de länkar jag hänvisar till i mitt inlägg.

  Svaren på frågorna om återställare och vad jag menar med det finns i de artiklar jag hänvisar till.

  När det gäller rapporteringen så har jag inga avvikande åsikter från dina eller från artikelns, men jag tror inte att bara den åtgärden hjälper. Det krävs en återställare. Mer personal är ett sätt att återställa vården och göra den säkrare.

 • Dåcktor Erik

  Jag har läst dem och ingen är särskilt relevant. Ingen ger dessa samband. GP-länken är en krönika utan referenser eller källor, i praktiken en persons tyckande. Länken till SP ger ingen koppling mellan ägandeform och patientsäkerhet och är dessutom behäftad med bias och sakfel. Jag kräver lite mer för att köpa sambandet ägandeform-varierande patientsäkerhet. Det är möjligt du hittar svaren där, jag gör det inte.

  Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada (eller iatrogena skador) och inga studier jag har läst har pekat på ett samband mellan lägre patientsäkerhet och ägandeform. Utvärderingar av SoS ger föga förvånande heller ingen skillnad i patientsäkerhet mellan offentlig och privat vård (har inte rapportnumret i huvudet). Däremot är personalen och kunderna/patienterna nöjdare med privat vård men det är lite en annan femma, även om nöjd personal förmodligen höjer patientsäkerheten. Så, patientsäkerhet har ingen koppling till ägandeform. Orsakerna till iatrogena skador ligger inte i ägandeformen eller driftsformen.

  Vad gäller sambandet nedskärningar/besparingar-lägre patientsäkerhet är sambandet inte klart, inte vad jag kan komma på här och nu. Jag kan inte på rak arm komma på någon studie som studerat detta. Vad som vore intressant isf vore att studera frekvensen av iatrogena skador nu, för fem år sedan och för 10-15 år sedan. Men det går nog heller inte att se kausala samband mellan nedskärning (hur definieras en nedskärning? Hur eliminerar man påverkan av andra faktorer, tex teknikskifte eller säkerhetskultur?) och frekvensen av iatrogena skador (hur stort är mörkertalet i rapportering?). En besparing är inte alltid en nedskärning tex kan ny teknik innebära lägre kostnader (jämför öppen resp laparoskopisk kirurgi) men ger i sin tur upphov till nya typer av problem. En snabb blick på Socialistiska Partiets (jag är förvånad över att sådana fortfarande finns!) förslag, att anställa 265.000 personer i offentlig sektor, ger ett exempel på ett nytt problem: mängder med oerfaren och outbildad personal.

  Så, igen, du påstår att ‘de nedskärningar som gått hand i hand med försämringarna av säkerheten’ är ‘den troliga orsaken till försämringen av patientsäkerheten’. Vad har du för belägg för det? Har du studier som stödjer dina synpunkter, ge dem gärna. Givetvis skall det vara studier som genomgått peer review eller liknande kvalitetskontroll.

  Så, fortfarande, du har fel. Dina kausala samband är fel. Live and learn.

 • Anders_S

  Dåcktor erik: Förmodligen är det du som är behäftad med sakfel och fördomar om hur saker är eller borde vara. Du förvånas över att det finns folk som vil ha en bar offentligt vård och är bereda att anställa felr för att uppnå detta. Mend te är ju faktiskt den svenska befolkningens majoritetsuppfattning. Din uppfattning är i minoritet.

  På följande länk kan du läsa flera undersökningar och inlägg som viar på de samband jag säger finns. Om du sen anser att de bygger på förutfattde meninagr osv s visar det bar att du inte vill ta in aannan information än den du håller fför sann och helig.

  Gemensam välfärd

  Du gör dig också både dummare än vad du är och använder en del puckade ord som de flesta svenskar inte förstår. Föärmodligen i ett försök att visa att du vet bättre, är en bättre typ av peson som förstår ord som ingen annars hört talas om. En nedsättande attityd kallas sånt.

  Nedskärningar. Lätt att definiera. Minskning av personal, nedläggning av enheter osv. Ibland är syftet att underlätta privatisering genom att man med nedskärningar skapar en sämre vård som folk blir missnöjda med.

  Och jag kan inte se någon stans att du skulle ha några belägg för det du påstår.

 • Anders_S

  Dåcktor erik:

  Du kan säkert mer om detaljerna i sjukvården än vad jag kan. Men du har också skygglappar som inte låter dig se annat än det du vill se. Och du använder dig av traditionella härskartekniker på det sätt som folk från överklassen brukar göra mot oss som inte är från de rikas skara. Men jag kan ha överseende med det.

  En besparing behöver som du skriver inte alltid vara en nedskärning. Ny teknik och sånt. Jag är överens. Och även andra faktorer än minskad personaltäthet och nedskärningar har betydelse för patientsäkerheten. Det har jag inte förnekat. Men ursprungsartikeln i tidningen verkar inte speciellt klar över orsaker och verkan.

  Jag är också övertygad om att misstag med ny teknik kan minskas genom att man har mer personal.

  Att folk är nöjdare med privat vård förklaras just av ideologisk motiverade nedskärningar på det sätt jag skrev i föregående inlägg. (det är i alla fall en delförklaring) OCh att privat vård ofta inriktas på vissa typer av vård där man kan få goda resultat, tjäna mycket pengar och därför ha en bättre service. Se de rapporter och artiklar som finns på Gemensam Välfärds hemsida.

  Och vad fan betyder iatrogen?

 • Dåcktor Erik

  Så, så…personangrepp? Det brukar innebära att någon (=du) har slut på sakargument, inser att de har fel och måste rädda ansiktet.
  Tagga ner lite, med smicker kommer du ingenstans.

  OK, det slank med en del fackuttryck. My bad.
  Iatrogena skador: av iatros (grekiska för läkare) och -gen, ‘orsakad av’. Iatrogen skada= skada orsakad av vård.
  Kausalt samband: orsakssamband, dvs A ger B.
  Peer review: sakkunniga granskar artiklar/rapporter innan de publiceras för att de ska hålla tillräcklig standard.
  Bias: inbyggt systematiskt fel i något, tex att utgå från att något är fel.
  Sakfel: felaktig faktauppgift, tex på SP-länken där det talas om ‘avskedats’. Kolla LAS.

  I övrigt får jag återkomma i ärendet. Jag har semester.

 • Anders_S

  Dåcktor Eerik: Jag blev sur på grund av ditt språkbruk och din attityd. Inte mer än så.

  Jag ska återkomma med ett nytt blogginlägg om sjukvård, kvalitet och annat efter sommaren. Och då ska jag ha läst en massa. Jag är övertygad om att nedskärningarna resulterat i försämringar på flera områden (inkl. patientsäkerheten). Överenstämmelsen i tid är tillräcklig för att bevisa det anser jag. Men som sagt, jag återkommer.